Zpravodajství


Kdo je vaše oblíbená vědkyně?

Pro dosažení mezinárodně přijatých Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) je důležitá věda i rovnost příležitostí. Za posledních 15 let došlo ve světě k výraznému posunu v zapojování žen a dívek do vědy. Přesto je jejich plné uplatnění […]

7.2.2017

Generální tajemník Guterres: Ochrana státních hranic nemůže být založena na diskriminaci

Generální tajemník OSN António Guterres vydal včera následující prohlášení. Vzniklo bezprostředně po návratu z Etiopie, která je největší hostitelskou zemí pro uprchlíky v Africe. Už desítky let nechává tato země své hranice otevřené pro desítky tisíc uprchlíků ze sousedních […]

1.2.2017

Mezinárodní den památky obětí holokaustu 2017: Vzděláváním k lepší budoucnosti

Poselství generálního tajemníka OSN 27. ledna 2017 Dnes si připomínáme oběti holokaustu – nezměrné tragédie v historii lidstva. Svět nesmí zapomenout, že holokaust byl pokusem o systematické vyhlazení židovského národa a mnoha dalších lidí. Bylo by […]

26.1.2017

António Guterres: Novoroční mírový apel nového generálního tajemníka OSN

První den ve funkci generálního tajemníka OSN mám na srdci jednu zásadní otázku. Jak můžeme pomoci milionům lidí zasaženým konflikty a vystaveným nezměrnému utrpení ve válkách, jejichž konec je v nedohlednu? Civilní obyvatelstvo je drceno násilím. […]

1.1.2017

2017: Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj

Rok 2017 byl rozhodnutím Valného shromáždění vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu. Cílem je zvýšit povědomí všech skupin společnosti o jeho významu  pro rozvoj, podnítit spolupráci všech zainteresovaných stran a docílit pozitivních změn na úrovni […]

28.12.2016

Udělat z „nejnemožnější práce“ splnitelnou misi

S Pan Ki-munem o 10 letech v čele OSN Poslední den v prosinci bude pro generálního tajemníka Pan Ki-muna také posledním dnem ve funkci. Završí tak deset let u kormidla světové organizace. Jeho hlavní snahou bylo podněcovat aktivitu […]

28.12.2016

Generální tajemník OSN: Aplaus pro Pan Ki-muna, přání úspěchu pro Antónia Guterrese

Nově zvolený generální tajemník OSN António Guterres složil 12. prosince oficiální přísahu pro své pětileté funkční období, které začíná 1. ledna 2017. V projevu poté vyzdvihl tři strategické priority pro práci organizace: úsilí o dosažení míru, […]

16.12.2016

Den lidských práv 2016: Za práva těch druhých

Na 10. prosince každý rok připadá Den lidských práv. Připomíná den přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948. Letošním mottem je zastat se druhých a otevřeně se postavit za jejich práva. Mnozí z nás mají obavy […]

9.12.2016

Společně: Solidarita, bezpečí a důstojnost pro všechny

Na zářijovém Summitu OSN pro uprchlíky a migranty vyhlásil generální tajemník OSN kampaň TOGETHER (Společně). Jednomyslně se k ní přihlásilo všech 193 členských států a zavázaly se k naplňování jejích principů. TOGETHER bude trvat do roku 2018, […]

1.12.2016

Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem: Poselství generálního tajemníka OSN

Izraelsko–palestinský konflikt není jen jedním z mnoha na Blízkém východě. Je to dlohotrvající otevřená rána, která přiživuje napětí a konflikt v celém regionu. Izraelští i palestinští představitelé nadále slovně podporují řešení vzniku dvou států. Bez neodkladných kroků […]

28.11.2016