Vychází „SDGs Report 2020“

10.7.2020

Výroční zpráva „SDGs Report“ shrnuje úsilí světa v implementaci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Ta letošní se zaměřuje na dopady pandemie COVID-19, která nejvíce zasahuje nejchudší a nejzranitelnější – děti, starší osoby, osoby se zdravotním postižením, migranty a uprchlíky. Obrovský díl negativních dopadů pandemie nesou ženy.

Hlavní zjištění:

Počet extrémně chudých se letos podle odhadů zvýší o víc než 71 milionů lidí. Bude to první nárůst celosvětové chudoby od roku 1998. Hlavní příčiny: ušlé příjmy, nedostupná sociální ochrana a rostoucí ceny.

Vyšší počet rodin v extrémní chudobě znamená také nárůst rizika dětské práce, sňatků a obchodování s dětmi v chudých a znevýhodněných komunitách.

Nezaměstnanost v důsledku krize výrazně zasáhne 1,6 miliardy osob pracujících v neformální ekonomice, tedy asi polovinu celosvětové pracovní síly. Jejich příjmy poklesly v prvním měsíci krize asi o 60 procent.

Omezený režim zdravotnických zařízení a přerušení některých programů na podporu výživy mohou v roce 2020 zapříčinit stovky tisíc úmrtí dětí mladších pěti let a desítky tisíc úmrtí matek.

V mnoha zemích byl zaznamenán prudký nárůst počtu případů domácího násilí na ženách a dětech.

Uzavření škol znemožnilo školní docházku 90 procentům žáků a studentů na celém světě (1,57 miliardy). V důsledku toho zůstalo víc než 370 milionů dětí bez školních obědů. Pro mnohé z nich jsou obědy ve škole jediným zdrojem výživy. Nedostupnost komunikačních technologií a připojení k internetu znemožnilo velkému množství školáků distanční vzdělávání.

Na 70 států oznámilo v průběhu března a dubna 2020 omezení nebo úplné pozastavení očkování dětí.

Celá zpráva SDGs Report 2020