Změna klimatu: Trend globálního oteplování pokračuje

16.2.2015

Rok 2014 byl nejteplejším rokem v historii měření. Podle Světové meteorologické organizace (WMO) se tak potvrzuje dlouhodobý trend. Po vyhodnocení mezinárodních souborů dat WMO konstatovala, že rozdíl v naměřené teplotě nejteplejších roků jsou pouhé setiny stupně Celsia, což je méně než je hranice nejistoty.

Průměrné globální teploty vzduchu na povrchu pevniny i moří byly v roce 2014 o 0,57 °C nad dlouhodobým průměrem 14 °C referenčního období 1961-1990. Teplota v roce 2010 překročila podle WMO dlouhodobý průměr o 0,55 °C a o 0,54°C v roce 2005. Odhadovaná hranice nejistoty byla 0,10°C.

„Celkový trend oteplování je podstatnější než jaké bylo pořadí jednotlivých nejteplejších roků,“ říká generální tajemník WMO Michel Jarraud. „Z analýzy datových soborů vyplývá, že rok 2014 byl nominálně nejteplejším dosud zaznamenaným rokem, ačkoliv mezi třemi nejteplejšími roky jsou jen velmi malé rozdíly,“ dodává.

„Čtrnáct z patnácti nejteplejších roků spadá do současného století. Očekáváme, že globální oteplování bude pokračovat, protože rostoucí výše skleníkových plynů v atmosféře a objem tepla zachycovaného v oceánech předurčují teplejší budoucnost,“ říká šéf WMO.

Přibližně 93% přebytečné energie, zachycené v atmosféře skleníkovými plyny z fosilních paliv a další lidské činnosti, končí v oceánech. Tepelný obsah oceánů je tedy klíčem k porozumění klimatickému systému. Globální teploty mořské hladiny dosáhly v roce 2014 rekordních hodnot.

Stojí za povšimnutí, že vysoké teploty roku 2014 se projevily i přes nepřítomnost plně rozvinutého jevu El Niño. K němu dochází tehdy, když se nadprůměrně vysoké teploty mořské hladiny ve východní tropické části Tichého oceánu spojí se systémy atmosférického tlaku a vytvoří vzájemně posilující smyčku. Důsledkem je celkové oteplení klimatu. Vysoké teploty v roce 1998, který byl nejteplejším před začátkem 21. století, nastaly v období výrazného projevu El Niño.

„V roce 2014 se v mnoha zemích zkombinovala rekordní vedra s přívalovými srážkami a záplavami nebo se suchem v jiných zemích. To odpovídá očekáváním ohledně měnícího se klimatu,“ řekl Michel Jarraud a dodává, že k posílení odolnosti vůči přírodním katastrofám a abychom byli schopni pomoci zemím a komunitám adaptovat se na rychle se měnící v mnoha případech také méně příznivé klima, potřebujeme vysoce účinné služby v oblasti meteorologie a klimatu.

WMO vydala analýzu globálních teplot ještě před jednáními o změnách klimatu, která proběhla v první polovině února v Ženevě. Tyto rozhovory měly připravit půdu pro dohodu o konkrétním postupu, kterou přijmou účastníci konference UNFCC v prosinci v Paříži.

Analýza WMO je založena mimo jiné na třech komplementárních souborech dat, jež spravují Hadley Centre of the UK’s Met Office spolu s oddělením pro výzkum klimatu na University of East Anglia, Národní centrum klimatických dat americké Národní správy oceánů a atmosféry (NOAA), a Goddard Institute of Space Studies (GISS) pod správou Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA).

Průměrné globální teploty se odhadují také s pomocí systémů statistického přepočtu, které pracují s nejvyspělejšími meteorologickými předpovědními systémy a kombinováním různých zdrojů dat vytvářejí doplňkové analytické přístupy. WMO vychází především z dat z reanalýz Evropského střediska pro střednědobé předpovědi počasí, které také zařadilo rok 2014 mezi čtyři dosud nejteplejší roky.

Závěrečná zpráva Status of the Climate in 2014 bude zahrnovat detailní informace o regionálních trendech a extrémních projevech počasí. Zveřejněna bude v březnu 2015.

 

Překlad tiskové zprávy WMO: Informační centrum OSN v Praze