Začněme jednat – změna klimatu ovlivňuje naše životy

4.9.2014

Síť 63 informačních center OSN se připojila k celosvětové výzvě k Akci pro klima sérií komunikačních aktivit.

Změna klimatu není nijak vzdálený problém. Dochází k němu právě teď a velmi reálně ovlivňuje životy lidí. Změna klimatu narušuje hospodářství států a velmi draze za ni platíme už dnes, ještě více však zaplatíme v budoucnu. Narůstá však už povědomí o tom, že existují cenově dostupná řešení, která nám umožní rapidní posun k čistším a odolnějším ekonomikám.

Ve vzduchu je cítit změna. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun pozval vrcholné světové představitele vlád, finanční a obchodní sféry, a zástupce občanské společnosti na Klimatický summit 2014, který se uskuteční 23. září 2014 a jeho hlavní náplní bude povzbudit a podnítit možná opatření v oblasti změn klimatu.

Pan Ki-mun vyzval světové vůdce, aby na Summitu přednesli odvážná prohlášení a návrhy, které povedou ke snížení emisí, k posílení klimatické odolnosti a k mobilizaci politické vůle k dosažení smysluplné dohody v roce 2015. Klimatický summit 2014 nabízí jedinečnou příležitost prosadit ambiciózní vizi, ukotvenou v akci, která umožní v roce 2015 uzavřít zásadní celosvětovou dohodu.