Výroční zpráva INCB 2013: Každý dolar vynaložený na prevenci může v budoucnosti ušetřit až deset dolarů:

28.2.2014

Slovenskou verzi tiskové zprávy INCB připravil Informační servis OSN ve Vídni

Len jeden zo šiestich problémových užívateľov drog na celom svete – teda približne 4,5 milióna ľudí – dostane liečbu, ktorú potrebuje, za priemerné globálne náklady približne 35 miliárd USD ročne, píše sa vo výročnej správe za rok 2013 viedenského Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok (INCB), ktorá bola dnes zverejnená v Londýne.

Heroín, marihuana a kokaín sú na celom svete najčastejšie používané látky u ľudí, ktorí začínajú s liečbou. Riaditeľ INCB Raymond Yans poznamenal, že investícia do prevencie a liečby je múdrym „investičným rozhodnutím“, keďže môže viesť k významným úsporám v zdravotníckej starostlivosti, v nákladoch súvisiacich s kriminalitou, pričom zároveň môže zmierniť problémy drogovo závislých osôb a ich rodín. Každý dolár vynaložený na prevenciu môže vládam neskôr ušetriť až desať dolárov v následných nákladoch. Správa INCB ďalej odkrýva závažné regionálne rozdiely v poskytovaní liečby: v Afrike sa k liečbe dostane jeden z 18 problémových užívateľov drog, v Latinskej Amerike, Karibiku a juhovýchodnej Európe jeden z 11 a v Severnej Amerike jeden z 3.

Nesprávne užívanie liekov na predpis najviac ohrozuje verejné zdravie, čo v niektorých krajinách dokonca prekonáva mieru užívania nezákonných drog – INCB varuje pred rozsiahlou dostupnosťou liekov na predpis.

Iniciatívy spojené s bezpečným disponovaním s liekmi na predpis ako napríklad organizovanie dní, kedy je možné nepoužívané alebo preexpirované lieky bezplatne a anonymne vrátiť späť do lekárne, sú dôležité, nie však dostatočné na to, aby bolo možné zastaviť rastúci trend nesprávneho užívania predpísaných liekov, ktorý je spôsobený rozšírenou dostupnosťou týchto liekov, povedal riaditeľ INCB. „Prevláda mylná predstava, že pri liekoch na predpis je nižšia pravdepodobnosť ako pri „nezákonných“ drogách“, že budú nesprávne užívané. Domácnosti sú hlavným zdrojom liekov na predpis, ktoré už nie sú potrebné alebo používané na lekárske účely, a tým pádom používané nesprávne. Prieskumy ukazujú, že značné percento tých, ktorí nesprávne užívajú lieky na predpis, tento liek po prvý krát dostali od priateľa alebo príbuzného, ktorý si ich zaobstaral legálne. Nesprávne užívanie predpísaných liekov je vážnou a čoraz väčšou hrozbou pre verejné zdravotníctvo v Severnej Amerike, čo je región so svetovo najvyššou úmrtnosťou súvisiacou s drogami. Podľa správy INCB možno tento trend zastaviť len zameraním sa na základné príčiny prebytočných zásob, ako je napríklad navštevovanie viacerých špecialistov pacientom za účelom získania väčšieho množstva predpísaných liekov, bez koordinácie tejto starostlivosti (tzv. doctor-shopping), nadmerné predpisovanie liekov a nedostatok kontroly pri vydávaní a vypĺňaní receptov.

Regionálne trendy – „legálne stimulanty“, legislatívne opatrenia ohľadom marihuany a zhoršujúce sa drogové problémy v Afganistane.

Bezprecedentné počty a škála nových psychoaktívnych látok (NPS), často predávaných ako „soľ do kúpeľa“, „legálne stimulanty“ alebo „rastlinné potraviny“, sú najväčšou výzvou nielen v Európe, ale čoraz viac aj v ďalších regiónoch a rozvojových krajinách. Tento rastúci trend kladie nároky na regulačné a vykonávacie orgány. Očakáva sa, že expertná komisia pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na svojom 36.zasadaní v júni 2014 posúdi viac ako 20 nových psychoaktívnych látok.

Strednú Ameriku a Karibik naďalej postihuje obchodovanie s drogami a vysoká úroveň drogovej kriminality; dôvodom na vážne obavy sú aj rozsiahla nezákonná výroba nepovoleného metamfetamínu. Tento región je stále dôležitým prechodom pre kokaín do Severnej Ameriky a Európy – odhaduje sa, že viac ako 90% všetkého kokaínu prepraveného do Spojených štátov pochádza z Kolumbie a prechádza cez Mexiko a stredoamerický koridor.

V obchodovaní s opiátmi cez Afriku došlo k celkovému zvýšeniu. Kvôli desaťnásobnému zvýšeniu prípadov zadržania heroínu vo východnej Afrike je tento región pravdepodobne najväčším centrom v Afrike pre heroín, s ktorým sa ďalej obchoduje na európskych trhoch. Heroín sa čoraz viac prepravuje cez západnú Afriku, najmä do Európy, ale aj do južnej Afriky. V Afrike je tiež potenciál na dopytom hnanú expanziu na trhu s kokaínom, hoci užívanie marihuany je stále na vysokej úrovni a predstavuje takmer dvojnásobok celosvetového priemeru.

Najnovší vývoj v legalizácii marihuany na rekreačné užívanie na americkom kontinente, v amerických štátoch Colorado a Washington a v Uruguaji, vzbudzuje v úrade INCB obavy. Riaditeľ INCB: „Keď vlády premýšľajú o budúcich politikách na túto tému, najdôležitejším faktorom by mal byť dlhodobý stav zdravia a blahobytu populácie“. Úrad INCB upozorňuje, že takéto legislatívne opatrenia sú v rozpore s ustanoveniami Dohovoru z roku 1961, ktorý používanie marihuany vymedzuje len na lekárske a vedecké účely.

Severná Amerika je región s najvyššou úmrtnosťou súvisiacou s drogami na svete, pričom nesprávne používanie liekov na lekársky predpis tu vážne a čoraz viac ohrozuje verejné zdravie. Južná Amerikadosiahla od roku 1999 najnižšiu úroveň nelegálneho pestovania koky. Pestovanie kleslo z odhadovaných 153 700 ha v roku 2011 na 133 700 ha v roku 2012.

Výroba a dopyt po heroíne vo východnej a juhovýchodnej Ázii aj naďalej vážne znepokojuje úrad INCB. Len samotná Čína ohlásila, že v roku 2012 mala približne 1,3 milióna registrovaných užívateľov opiátov. Tento nárast záujmu v Číne môže hnať zvýšený dopyt po heroíne vyprodukovanom niekde inde v regióne.

Problémy s drogami v Afganistane sa zhoršujú: rozloha nelegálneho pestovania maku siateho dosiahla v roku 2013 nový rekord, 209 000 ha, čo je 39% zvýšenie v porovnaní s 154 000 ha v roku 2012. Krajina je aj naďalej centrom nelegálnej produkcie heroínu a jeho význam ako zdroja konopnej živice (hašišu) pre svetové trhy rastie. Ako uvádza úrad INCB, táto situácia vážne ohrozuje ciele medzinárodných dohovorov na kontrolu drog. Úrad vyzýva na medzinárodné spoločné kroky na vyriešenie situácie a zdôrazňuje, že odstránenie nelegálneho maku na výrobu ópia možno dosiahnuť len ak budú plne dodržiavané a vykonávané príslušné zákony a v postihnutých oblastiach budú poskytnuté iné trvalé možnosti na živobytie.

Nelegálne pestovanie konopných rastlín, doma či na väčších plantážach, v Európe stúpa, čomu v mnohých krajinách napomáha predaj semien a vybavenia cez internet. Nelegálna veľkovýroba marihuany je vo väčšine prípadov riadená organizovaným zločinom, avšak v niektorých krajinách, ako napríklad vo Veľkej Británii, sa objavil posun smerom k mnohopočetnej malovýrobe nelegálnej marihuany. Marihuana je zároveň najčastejšie spomínanou nelegálne užívanou drogou medzi užívateľmi, ktorí sú po prvý krát prijatí na liečbu v západnej a strednej Európe. Nové psychoaktívne látky (NPS) sú novým drogovým fenoménom, ktorý sa objavil vo východnej a juhovýchodnej Európe, kde začali mať nedávno vplyv. Hoci sú tieto látky dovážané hlavne z Ázie na spracovanie, balenie a distribúciu v Európe, rovnako existujú aj údaje o výrobe v menšom meradle v Európe. Balkánska cesta je aj naďalej najčastejšie používanou cestou na obchodovanie s drogami v tomto subregióne, hoci množstvo heroínu, s ktorým sa tu obchoduje, v minulom roku kleslo. Kokaínové obchodné cesty do Európy sú rozvetvené; niektoré križujú krajiny Balkánu alebo lemujú balkánsku cestu; v poslednom čase sa zvyšuje obchodovanie cez prístavy pri Čiernom mori.

Oceánia je jediným regiónom, kde sa v poslednom čase zvýšili prípady zadržania všetkých hlavných druhov drog (stimulanty amfetamínového typu, marihuana, opiáty a kokaín), najmä v Austrálii.

Žiadne drogy bez chemických látok: Správa INCB o prekurzoroch ukazuje pokrok v medzinárodnej kontrole a odhaľuje výzvy v oblasti nových zdrojov dodávok.

Pokrok v obmedzovaní používania chemických prekurzorov, často používaných v nelegálnej výrobe drog, z medzinárodného obchodu na zanedbateľnú úroveň znamená, že medzery v kontrolách na národnej úrovni sú čoraz viac využívané zločineckými organizáciami na získanie prístupu k dodávkam chemických látok, ktoré potrebujú na nelegálnu výrobu drog, varuje INCB. Drogoví priekupníci taktiež využívajú relatívne široké spektrum nekontrolovaných chemických látok, často robených na mieru a na zákazku, s cieľom obísť medzinárodnú kontrolu. Správa INCB o prekurzoroch hovorí o najvýraznejších trendoch v obchodovaní s chemickými prekurzormi a praktických opatreniach, ktoré vlády potrebujú urobiť, aby zločineckým organizáciám znemožnili prístup k chemikáliám, ktoré na výrobu nelegálnych drog potrebujú.

 

Kapitola Regional Highlights (PDF)
Tiskové materiály k vydání zprávy INCB (PDF anglicky)