Voda, sanitace, hygiena a nakládání s odpadyTyto prozatímní pokyny doplňují dokumenty v oblasti prevence a kontroly infekcí (PKI) o souhrn pokynů WHO v oblasti vody, sanitace a zdravotnického opadu v souvislosti s viry, včetně koronavirů. Jsou určeny pro pracovníky v oblasti vody a sanitace a poskytovatele zdravotní péče, kteří se chtějí dozvědět více o rizicích a postupech spojených s vodou, sanitací a hygienou (WASH).

Celý dokument [pdf]