Tiskové prohlášení generálního tajemníka OSN k situaci v Záporožské jaderné elektrárně

11.8.2022

Jsem krajně znepokojen vývojem situace v Záporožské jaderné elektrárně na jihu Ukrajiny a v jejím okolí. 

Vyzval jsem všechny zúčastněné, aby se řídili zdravým rozumem a nepodnikali žádné kroky, které by mohly ohrozit fyzickou integritu, bezpečnost nebo zabezpečení této jaderné elektrárny, největší svého druhu v Evropě. 

Bohužel, namísto deeskalace přichází v posledních dnech zprávy o dalších velmi znepokojivých incidentech, které by mohly, pokud budou pokračovat, vést ke katastrofě. 

Vyzývám k okamžitému zastavení všech vojenských aktivit v bezprostřední blízkosti elektrárny a k tomu, aby nemířily na její zařízení a okolí. 

Naléhavě žádám o stažení veškerého vojenského personálu a zařízení z elektrárny a o zamezení dalšího nasazení vojenských sil a zařízení v areálu. Elektrárna nesmí být využívána jako součást žádné vojenské operace. Namísto toho je zapotřebí bezodkladná dohoda na technické úrovni o bezpečném perimetru demilitarizace, který zajistí bezpečí oblasti. 

Organizace spojených národů nadále plně podporuje kriticky důležitou práci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) a její úsilí o zajištění bezpečného provozu Záporožské jaderné elektrárny. Naléhavě vyzývám zúčastněné strany, aby misi IAEA umožnily okamžitý, bezpečný a neomezený přístup do areálu.   

Musí nám být jasné, že jakékoli případné poškození Záporožské jaderné elektrárny nebo jiného jaderného zařízení na Ukrajině či kdekoli jinde by mohlo mít katastrofální důsledky nejen pro bezprostřední okolí, ale i pro celý region a další oblasti. To je zcela nepřijatelné.

António Guterres, New York, 11. srpna 2022 

Foto: OSN