Světový humanitární den: Uznání všem, kteří se vystavují riziku, aby mohli pomoci druhým

18.8.2016

Rekordní počet lidí – až 130 milionů – závisí v současné době na humanitární pomoci. Lidé v životní tísni by tak mohli vytvořit desátý nejlidnatější stát světa. Tento pro mnohé šokující údaj je ale jen malou částí celé mozaiky. Za statistickými čísly stojí skuteční lidé, rodiny a komunity, jejichž životy byly narušeny nebo zničeny. Lidé jako jsem já nebo vy. Lidé, kteří každý den musí dělat těžká rozhodnutí. Rodiče, kteří se musí rozhodnout, zda dětem koupí jídlo nebo léky. Děti, které si musí vybrat mezi chozením do školy a do práce, aby pomohly svým rodinám. Rodiny, které musí volit mezi rizikem bombardování svého domova a nebezpečným útěkem přes moře.

Řešení krizí, které uvrhly tyto lidi do zoufalého utrpení, nejsou ani rychlá ani jednoduchá. Existuje ale něco, co můžeme udělat hned a každý den. Můžeme prokázat soucit, můžeme se ozvat proti nespravedlnosti a pracovat na změně.

Světový humanitární den každoročně připomíná, že utrpení těchto lidí je nutné zmírnit. Je zároveň příležitostí vzdát hold humanitárním pracovníkům a dobrovolníkům, kteří těžce pracují v ohniscích krizí. Vyjadřuji tímto uznání všem odhodlaným ženám a mužům, kteří projevují odvahu, aby pomohli druhým, ačkoli sami se při tom vystavují velkému riziku.

Vyzývám také lidi na celém světě, aby se připojili ke kampani OSN „World You’d Rather“ (Svět, který bys…). Vedle šíření osvěty a posilování emaptie má kampaň i konkrétní cíl: vybrat peníze pro Centrální fond OSN pro krizové situace (CERF) a zapojit každého jednotlivce jako posla lidství. Každý z nás by měl vyzvat svou vládu a celou společnost, aby se lidství stalo tou nejvyšší prioritou.

Letos na jaře se konal první Světový humanitární summit. Do Istanbulu se na něj sjelo na devět tisíc účastníků. Političtí lídři států se na něm zavázali, že pomohou změnit životní podmínky lidí, kteří žijí v oblastech konfliktů a katastrof. Společně přijali Agendu pro lidství (Agenda for Humanity) a zavázali se, že nikdo nezůstane opomenut.

Takový slib je také základem 17 Cílů udržitelného rozvoje, které se zaměřují na lidská práva, odolnost a vymýcení extrémní chudoby. Je to 15letý plán na zlepšení situace, snížení zranitelnosti a na podporu míru a bezpečnosti ve světě, na důstojnost a příležitost pro každého člověka. Pokud chceme uspět, musí se na společnou cestu vydat všichni. Každý z nás může něco změnit.

Všechny zprávy