Světový den výživy 2014: Rodinné farmy živí svět a pečují o Zemi

16.10.2014

Světový den výživy připadá na 16. října a připomíná založení Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 1945. Světový den výživy byl ustanoven v roce 1979 při příležitosti 20. generální konference FAO.

Hlavním tématem jsou letos rodinné farmy. Snahou je zviditelnit jejich práci i práci dalších drobných zemědělců. Svět by měl věnovat více pozornosti významné roli rodinného zemědělství při potírání hladu a chudoby, při zajišťování bezpečnosti potravin a výživy, zlepšování životních podmínek, ochraně životního prostředí a v neposlední řadě při zajišťování udržitelného rozvoje. Na světě je více než 570 milionů zemědělských farem, z toho 500 milionů jsou farmy rodinné. Ty generují 56 % světové zemědělské produkce. Nejvíce rodinných farem je v Severní a Střední Americe a v Asii. Na území Evropy tvoří rodinné farmy 68 % z celkového počtu zemědělských farem.

Valné shromáždění OSN vyhlásilo celý rok 2014 za „Mezinárodní rok rodinných farem“. Je to zřetelný signál, že mezinárodní společenství uznává a respektuje význam rodinných zemědělských farem pro zajištění celosvětové potravinové bezpečnosti.

Rodinné farmy jsou základním kamenem pro udržitelný zemědělský a potravinový systém. V porovnání s předchozími deseti lety je dnes na světě o 100 milionů méně hladových, ale stále více než 800 milionů lidí nemá dostatek zdravých a výživných potravin nutných k aktivnímu životu. Polovina populace v 63 chudých zemích trpí podvýživou. Podvýživa postihuje jedno ze třech malých dětí.

Šéf OSN Pan Ki-mun považuje rodinné farmy za jeden z klíčových prvků rozvoje. Jsou ale znevýhodněny v přístupu k technologiím i trhům. Ohrožují je extrémní projevy počasí, změna klimatu a degradace životního prostředí. Proto se staly jedním z důležitých témat nedávného klimatického summitu v New Yorku. Více než 100 organizací a vlád se zavázalo úzce spolupracovat s farmáři, rybáři a chovateli hospodářských zvířat s cílem zajistit potravinou bezpečnost.