Světový den populace

11.7.2014

7 miliard lidí. Tolik nás dnes žije na Zemi. Přitom v roce 1950 to bylo jen 2,5 miliardy. První miliardy dosáhlo lidstvo za 1800 let. Druhé již za pouhých 127 let, třetí za 33 a šesté a sedmé za rekordních 12 let. Od té doby se populační růst mírně zpomalil. V současné době roste světová populace přibližně o 1,1 % za rok, tedy asi o 75 milonů. Podle odhadů dosáhne počet obyvatel Země na konci tohoto století 10 miliard (růst z 9 na 10 miliard bude trvat asi 40 let).

Náš současný svět sedmi miliard lidí je pochopitelně jak velkou výzvou tak i příležitostí. Počet lidí ovlivňuje udržitelnost života, přináší rychlou urbanizaci, klade rostoucí nároky na vzdělávací a zdravotnické systémy a v neposlední řadě přináší nové nároky na určité skupiny obyvatelstva.

Současných 1,8 miliardy mladých lidí je historicky největší generací. Mladých ve věku 10 – 24 let je přibližně jedna čtvrtina populace. Většina z nich žije v rozvojových zemích. „Mnozí z nich nemají příležitost získat kvalitní vzdělání, najít solidní práci ani účastnit se veřejného a politického života,“ říká šéf OSN Pan Ki-mun. Podle UNESCO více než půl miliardy lidí ve věku 15 – 24 let žijí pod příjmovou hranicí 2 USD na den a jsou vystavováni diskriminaci a marginalizaci.

Více o Mezinárodním dni populace