Strategický plán OSN na zastavení epidemie eboly

23.9.2014

Epidemie eboly je dosud nejrozsáhlejší v historii. Nejedná se již pouze o ohrožení veřejného zdraví, je to komplexní krize, která má závažné sociální, ekonomické, humanitární, politické i bezpečnostní dopady. Organizace spojených národů se v minulých letech výrazně podílela na pozvednutí situace v západní Africe a nedopustí, aby epidemie zvrátila pozitivní kurz, kterým se již celou desítku let postižené země řídí. OSN a celé mezinárodní společenství je připraveno zajistit účinnou rozsáhlou akci na pomoc vládám a lidem v Guinei, Libérii a Sieře Leone.

Strategie OSN je postavena na pěti pilířích:

1. zastavení šíření epidemie

2. léčba infikovaných

3. zajištění základních služeb

4. zajištění stability

5. prevence dalšího šíření

Na akci bude dohlížet zvláštní mise OSN s komponentem Světové zdravotnické organizace (WHO). Jedná se o vůbec první misi, která je určena k řešení zdravotní krize. Mise bude mít dočasný charakter. V jejím čele stojí zvláštní koordinátor OSN pro problematiku eboly Dr. David Nabarro. Předsunutý tým mise bude do oblasti vyslán do konce září 2014.

Financování

OSN zřídila zvláštní fond. Bude se řídit strategickými prioritami zpracovanými Úřadem OSN pro koordinaci humanitární pomoci (OCHA). Ve svém dokumentu odhaduje OCHA výši potřebných prostředků na jednu miliardu USD. Do fondu budou přispívat státy, mezivládní a nevládní organizace, firmy i jednotlivci. Příspěvky lze posílat on-line

OSN oceňuje odvážné akce, které dosud podnikly vlády postižených zemí, komunity i záchranné týmy především Lékařů bez hranic, Mezinárodního červeného kříže a agentur OSN.

Seznam prioritních požadavků OSN na potírání eboly (dostaly k dispozici všechny státy OSN):

● prostředky vzdušné (především helikoptéry) a námořní dopravy, palivo, automobily

● mobilní laboratoře schopné přemísťování v oblasti

● nepojízdné kliniky (ne pro případy eboly)

● prostředky k rychlému převozu mezinárodního zdravotnického personálu, který bude vystaven přímému kontaktu s ebolou, do míst, kde je náležitá odborná péče

● 3,3 milionu kusů vysoce kvalitních prostředků osobní ochrany

● vybudování center pro péči o infikované

WHO dosud eviduje celkem 5 843 případů infekce a 2 803 úmrtí (obě čísla zahrnují potvrzené, pravděpodobné a podezřelé případy).