Seznam všech cílů OSN1. Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě >>

2. Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství >>

3. Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku >>

4. Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny >>

5. Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek >>

6. Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi >>

7. Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny >>

8. Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny >>

9. Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace >>

10. Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi >>

11. Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce >>

12. Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu >>

13. Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů >>

14. Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje >>

15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity >>

16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních >>

17. Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování >>