Fakta o inovacích a infrastruktuřeinfrastructure

Globální investice do výzkumu a rozvoje dosáhla v roce 2016 dva biliony USD (v roce 2000 to bylo pouze 739 milionů USD). 

Asi 2,6 miliardy obyvatel v rozvojovém světě nemá přístup k nepřetržité dodávce elektřiny.

2,5 miliardy lidí nemá přístup k základním sanitačním zařízením a téměř 800 milionů nemá přístup k vodě. Mnoho milionů z nich žije v Subsaharské Africe a jižní Asii.

1 až 1,5 milionu lidí nemá přístup ke spolehlivým telefonním službám. 90 procent populace žije v dosahu mobilního signálu, ale značná část si nemůže mobilní technologie dovolit. 

V mnoha afrických zemích, zejména těch s nízkými příjmy, snižuje nedostatečná infrastruktura produktivitu firem asi o 40 procent.

Zpracovatelský průmysl je důležitým zaměstnavatelem s asi 470 miliony pracovních míst na celém světě (2009), to je je asi 16 procent z celosvětové pracovní síly (2,9 miliardy lidí). Odhaduje se, že v roce 2013 zpracovatelský průmysl zaměstnával více než půl miliardy lidí.

Jedno pracovní místo v průmyslu vytváří 2,2 pracovního místa v jiných odvětvích.

V rozvojových zemích se průmyslově zpracovává méně než 30 procent zemědělské produkce, v zemích s vysokými příjmy je to 98 procent. V rozvojových zemích je tedy velký potenciál pro zemědělskoprůmyslové podniky.