Fakta o zaměstnanostiemployment

Míra nezaměstnanosti ve světě je pět procent (2018). Pětina mladých lidí, kteří nechodí do školy, je bez práce. 

Téměř 2,2 miliardy lidí žijí za méně než 2 USD na den, což je hranice chudoby. Stabilní zaměstnání je hlavním prostředkem k odstranění chudoby.

V letech 2016-2030 bude potřeba 470 milionů nových pracovních míst.

Malé a střední podniky, které se zabývají průmyslovou výrobou a zpracováním, jsou v raných fázích industrializace klíčové, protože vytvářejí nejvíce pracovních míst. Tvoří více než 90 procent celosvětového podnikatelského sektoru a zajišťuje 50-60 procent pracovních míst.

Medián hodinové mzdy muže je o 12 procent vyšší než ženy. 

Dopady pandemie COVID-19: můžeme očekávat nejvyšší růst nezaměstnanosti na globální úrovni od 2. světové války. Pandemie bude mít největší dopad zejména na účastníky neformální ekonomiky – to se týká přibližně 1,6 miliard lidí, poloviny globální pracovní síly.