Fakta o obnovitelných energiíchenergy

1,3 miliardy lidí (každý pátý člověk na Zemi) nemá přístup k elektřině. Týká se to téměř výhradně venkovského obyvatelstva.

3 miliardy lidí využívají na vaření a topení dřevo, uhlí, dřevěné uhlí a živočišný odpad.

Energetika významně přispívá ke klimatické změně. Produkuje přibližně 60 procent celkových celosvětových emisí skleníkových plynů.

Energie z obnovitelných zdrojů – větru, vody, slunce, biomasy a geotermální energie – je nevyčerpatelná a čistá. Obnovitelné zdroje v současnosti tvoří 15 procent globálního energetického mixu.