Fakta o vodě 

water

V roce 2015 má 91 procent světové populace přístup k bezpečným zdrojům pitné vody. V roce 1990 to bylo 76 procent populace. 2,5 miliardy lidí ale stále nemá přístup k sanitaci (hygienická zařízení jako je kanalizace, toalety nebo latríny).

Každý den umírá v průměru pět tisíc dětí v důsledku špatné vody nebo sanitace.

Vodní elektrárny jsou nejdůležitějším a rozšířeným zdrojem obnovitelné energie.V roce 2011 generovaly 16 procent celosvětové produkce elektřiny.

Přibližně 70 procent veškeré dostupné vody se používá pro zavlažování.

Při povodních zahyne 15 procent všech obětí přírodních katastrof.