Fakta o voděwater

V roce 2015 má 91 procent světové populace přístup k bezpečným zdrojům pitné vody. V roce 1990 to bylo 76 procent populace. 2,5 miliardy lidí ale stále nemá přístup k sanitaci (hygienická zařízení jako je kanalizace, toalety nebo latríny).

Dvě miliardy lidí žijí ve státech, v nichž hrozí nedostatek vody.  

Dvě pětiny lidí nemají možnost umýt si doma ruce mýdlem pod tekoucí vodou (2017). 

Každý den umírá v průměru pět tisíc dětí v důsledku špatné vody nebo sanitace.

Vodní elektrárny jsou nejdůležitějším a rozšířeným zdrojem obnovitelné energie.V roce 2011 generovaly 16 procent celosvětové produkce elektřiny.

Přibližně 70 procent veškeré dostupné vody se používá pro zavlažování.

Při povodních zahyne 15 procent všech obětí přírodních katastrof.

Téměř desetina světové populace (673 milionů lidí) běžně vylučuje ve volném prostoru (2017). Většina z těchto lidí žije v Jižní Asii. 

Dopady pandemie COVID-19: současným tempem může nedostatek vody v roce 2030 vyhnat odhadem 700 milionů lidí z jejich domovů.