Fakta o genderové rovnostigender equalitz

V jižní Asii bylo v roce 1990 zapsáno do základní školy pouze 74 dívek na 100 chlapců. V roce 2012 byly počty zapsaných dívek a chlapců vyrovnané.

V subsaharské Africe, Oceánii a západní Asii dívky stále čelí překážkám v přístupu k základnímu i sekundárnímu vzdělání.

Ženy v severní Africe zastávají méně než každé páté placené pracovní místo v nezemědělském sektoru.

V 46 zemích mají ženy více než 30 procent křesel alespoň v jedné komoře národních parlament.

Na 200 milionů žen bylo nuceno podstoupit mrzačení ženských orgánů (ženská obřízka). 

Každá třetí žena za svůj život čelí nějaké formě násilí, častze strany svého intimního partnera.