Fakta o genderové rovnosti 

gender equalitz

V jižní Asii bylo v roce 1990 zapsáno do základní školy pouze 74 dívek na 100 chlapců. V roce 2012 byly počty zapsaných dívek a chlapců vyrovnané.

V subsaharské Africe, Oceánii a západní Asii dívky stále čelí překážkám v přístupu k základnímu i sekundárnímu vzdělání.

Ženy v severní Africe zastávají méně než každé páté placené pracovní místo v nezemědělském sektoru.

V 46 zemích mají ženy více než 30 procent křesel alespoň v jedné komoře národních parlament.