Fakta o zdravíhealth

Dopady pandemie COVID-19: následkem zhoršené zdravotní péče a nižšímu přístupu k jídlu v 118 zemí s nízkým a nižším středním příjmem může během půl roku úmrtnost dětí mladších pěti let vzrůst z 9,8 na 44,8 %.

Každý den umírá o 17 tisíc dětí méně než v roce 1990, ale stále více než šest milionů dětí ročně umírá před svými pátými narozeninami.

Od roku 2000 zabránilo očkování proti spalničkám téměř 15,6 milionu úmrtí.

Navzdory globálnímu zlepšení umírá stále více dětí v jižní Asii a subsaharské Africe. Čtyři z pěti úmrtí dětí mladších pěti let se týkají těchto regionů.

Zdraví matek

Od roku 1990 klesla mateřská úmrtnost celosvětově o téměř 50 procent.

Ve východní Asii, severní Africe a jižní Asii klesla mateřská úmrtnost přibližně o dvě třetiny. Nicméně podíl mateřské úmrtnosti – podíl matek, které nepřežijí porod – je v rozvojových zemích stále 14krát vyšší než v zemích rozvinutých.

Pouze polovině žen z rozvojových zemí se dostává doporučeného rozsahu zdravotní péče.

HIV/AIDS

V roce 2014 mělo 13,6 milionu infikovaných virem HIV přístup k antiretrovirální terapii (ART). V roce 2003 to bylo pouze 800 tisíc HIV pozitivních.

Počet nově infikovaných virem HIV v roce 2013 byl přibližně 2,1 milionu (z toho 240 tisíc dětí), což je o 38 procent méně než v roce 2001.

Počet HIV pozitivních dosahoval na konci roku 2013 podle odhadů 35 milionů.