Fakta o globálním partnerstvípartnership

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) činila v roce 2014 asi 135 miliard USD. Objem Oficiální rozvojové pomoci (ODA) se v roce 2018 snížil oproti předchozímu roku o 2,7 procenta, ODA pro Afriku se ve stejném roce snížila o 4 procenta. 

V roce 2014 bylo 79 procent dovozů z rozvojových zemí do zemí rozvinutých osvobozeno od cla.

Dluhové břemeno rozvojových zemí zůstává stabilní – na úrovni kolem tří procent příjmů z vývozu.

Počet uživatelů internetu v Africe se v posledních čtyřech letech téměř zdvojnásobil.

Od roku 2015 je asi 95 procent světové populace pokryto mobilním signálem.

V roce 2006 s internetem pracovalo jen 6 procent světové populace, v roce 2014 už je to 43 procent. Avšak více než čtyři miliardy lidí internet nevyužívá, 90 procent z nich je z rozvojového světa.

Největším zdrojem externího financování v chudších státech jsou remitence, tedy prostředky, které migranti a uprchlíci posílají ze zemí, do nichž emigrovali. V roce 2019 jejich objem podle odhadů dosáhl 550 miliard USD. 

Dopady pandemie COVID-19: globální remitence důsledkem propadu mezd a zaměstnanosti migrantů pravděpodobně klesnou o 20 %. Remitence do zemí s nízkým a středním příjmem jsou jediným zdrojem příjmu mnoha chudých domácností.