Fakta o globálním partnerství 

partnership

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) činila v roce 2014 asi 135 miliard USD.

V roce 2014 bylo 79 procent dovozů z rozvojových zemí do zemí rozvinutých osvobozeno od cla.

Dluhové břemeno rozvojových zemí zůstává stabilní – na úrovni kolem tří procent příjmů z vývozu.

Počet uživatelů internetu v Africe se v posledních čtyřech letech téměř zdvojnásobil.

Od roku 2015 je asi 95 procent světové populace pokryto mobilním signálem.

V roce 2006 s internetem pracovalo jen 6 procent světové populace, v roce 2014 už je to 43 procent.

Avšak více než čtyři miliardy lidí internet nevyužívá, 90 procent z nich je z rozvojového světa.