Fakta o ekosystémechearth

3/4 suchozemského a 2/3 mořského životního prostředí se výrazně změnilo působením lidské činnosti.Biodiverzita klesá rychleji než kdy jindy v lidské historii. Úbytek lesů klesápřesto ale pokračuje vysokou rychlostí – každý rok zmizí 13 milionů hektarů lesa. Milion rostlinných a živočišných druhů jsou na pokraji vyhynutí. 

Živobytí přibližně 1,6 miliardy lidí je závislé na lesích. Toto číslo zahrnuje asi 70 milionů původních obyvatel. Lesy jsou domovem pro více než 80 procent všech suchozemských druhů zvířat, rostlin a hmyzu.

2,6 miliardy lidí je přímo závislých na zemědělství, ale 52 procent zemědělské půdy je více či méně postiženo degradací – mezi roky 2000 a 2015 bylo degradováno 20 % půdy.  

V důsledku sucha a desertifikace mizí každý rok 12 milionů hektarů půdy (23 hektarů za minutu). Na takové ploše by se dalo vypěstovat 20 milionů tun obilí.

Z osmi tisíc tři sta druhů známých zvířat již osm procent vyhynulo a 22 procentům hrozí vyhynutí.

Až 80 procent lidí žijících ve venkovských oblastech v rozvojových zemích se spoléhá na tradiční rostlinné léčivé přípravky pro základní zdravotní péči.