Fakta o udržitelnosti přírodních zdrojůMarch 12, 2013 - Nairobi, Kenya - A worker prepares to place freshly cut French beans in a package. The beans have been cut to the specifications of supermarkets in the European Union. (Credit Image: © Ric Francis/ZUMAPRESS.com)

Za rok lidstvo vyplýtvá nebo jinak znehodnotí 1,3 miliardy tun potravin.

Celosvětově využíváme na podporu našich ekonomických aktivit stále více přírodních zdrojů. Efektivita tohoto využití ale stagnuje, což zabraňuje decouplingu ekonomického růstu a využití přírodních zdrojů.    

Pokud by lidé na celém světě přešli na energeticky úsporné žárovky, ušetřilo by se 120 miliard USD.

Pokud v roce 2050 dosáhne světová populace počtu 9,6 miliardy, bude potřeba asi tří planet Země, abychom měli přírodní zdroje potřebné pro udržení současného životního stylu.

Více než 1 miliarda lidí stále nemá přístup k pitné vodě z přírodních zdrojů.