Fakta o udržitelnosti přírodních zdrojů 

March 12, 2013 - Nairobi, Kenya - A worker prepares to place freshly cut French beans in a package. The beans have been cut to the specifications of supermarkets in the European Union. (Credit Image: © Ric Francis/ZUMAPRESS.com)

Za rok lidstvo vyplýtvá nebo jinak znehodnotí 1,3 miliardy tun potravin.

Pokud by lidé na celém světě přešli na energeticky úsporné žárovky, ušetřilo by se 120 miliard USD.

Pokud v roce 2050 dosáhne světová populace počtu 9,6 miliardy, bude potřeba asi tří planet Země, abychom měli přírodní zdroje potřebné pro udržení současného životního stylu.

Více než 1 miliarda lidí stále nemá přístup k pitné vodě z přírodních zdrojů.