Prohlášení generálního tajemníka OSN

9.4.2020

Pandemie COVID-19 je jedním z nejnebezpečnějších problémů světa, jaké pamatujeme. Je to především lidská krize, která má hluboké zdravotní a společensko-ekonomické dopady.

Světová zdravotnická organizace a tisíce jejích zaměstnanců působí v první linii boje proti nákaze. Poskytuje odbornou, logistickou i informační podporu svým členským státům a přímo komunitám, především těm nejzranitelnějším.

Mám vlastní zkušenost s tím, jak profesionálně a s jakou odvahou lidé z WHO pracují například v Demokratické republice Kongo. Podmínky pro práci jsou tam velmi náročné a některá odlehlá místa, kde pomáhají vymýtit Ebolu, jsou krajně nebezpečná. Je to velký úspěch WHO, že několik posledních měsíců nebyl v Kongu zaznamenán žádný nový případ Eboly.

Jsem hluboce přesvědčen, že WHO musí být podporována, že je to naprosto zásadní podmínka pro to, aby svět dokázal porazit zákeřnou nemoc COVID-19.

Čelíme nebývalému viru, proto i naše reakce na něj musí být nebývalá. Je zřejmé, že v současných podmínkách může docházet k tomu, že stejná fakta mohou různé entity číst různě. Až konečně otočíme poslední list této epidemie, nastane čas ohlédnout se a plně pochopit, jak vznikla a jak se nemoc rychle a ničivě šířila do všech částí světa a jak různí aktéři na krizi reagovali. Bude to důležité proto, abychom dokázali čelit podobným výzvám, pokud se znovu v budoucnu objeví.

Teď ale ten čas ještě nenastal. Teď potřebujeme být jednotní, aby mezinárodní společenství bylo schopné solidárně spolupracovat na zastavení viru a jeho ničivých následků.

New York, 8. dubna 2020