Prohlášení generálního tajemníka OSN k Světovému dni uprchlíků

19.6.2020

Na světě žije téměř 80 milionů žen, dětí a mužů, kteří byli nuceni opustit své domovy jako uprchlíci nebo vnitřně vysídlené osoby. Jen za minulý rok se na cestu za bezpečím muselo vydat deset milionů lidí.

Na Světový den uprchlíků se zavazujeme udělat vše, co je v našich silách, abychom ukončili konflikty a pronásledování, které jsou hnacím motorem těchto hrozivých čísel.

Dnes je také důvod ocenit štědrost a lidství společností a států, které těmto lidem poskytují útočiště, ačkoli sami často zápasí s vlastními ekonomickými a bezpečnostními obavami. Dlužíme těmto zemím vděčnost, podporu a také investice.

Je nutné, abychom všichni usilovali o integritu společného režimu mezinárodní ochrany uprchlíků a realizovali závazky z Globálního uprchlického fóra tak, aby uprchlíci a přijímající komunity dostali podporu, kterou potřebují.

Pandemie Covid-19 v letošním roce představuje další hrozbu pro uprchlíky a vysídlené. Patří totiž mezi ty nejzranitelnější. Můj nedávný návrh strategie (Policy Brief, pozn. překl.) pro COVID-19 ve vztahu k lidem v pohybu vyzývá vlády, aby byli zahrnuti do všech plánů opatření proti pandemii a obnovy po ní.

Uprchlíci a vysídlení lidé patří často mezi ty, kteří v současné pandemii pomáhají v první linii. V uprchlických táborech v Bangladéši i v evropských nemocnicích pracují jako zdravotní sestry, lékaři, vědci, učitelé i v dalších klíčových oblastech. Dbají na vlastní ochranu a odvděčují se hostitelským komunitám za to, že jim poskytly útočiště.

Světový den uprchlíků je příležitostí poděkovat uprchlíkům za jejich vynalézavost a odhodlání znovu budovat svůj život a zlepšovat život lidí okolo sebe. Dnes, tak jako každý den, stojíme sjednocení a solidární s uprchlíky a hlásíme se k svému závazku poskytnout ochranu těm, kteří utíkají před válkou a pronásledováním.

António Guterres
New York, 20. června 2020