Připravenost na humanitární akci na Ukrajině

22.8.2014

Organizace spojených národů a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od května postupně posilují své humanitární kapacity na pomoc Ukrajině.

OSN má vypracovaný předběžný plán pomoci, který vychází z práce monitorů na místě a je založen na čtyřech základních pilířích:

1. Poskytnutí technické pomoci vládě Ukrajiny v oblasti připravenosti, humanitární akce a koordinace;

2. Monitorování a vyhodnocování humanitární situace a potřeb;

3. Posilování kapacit a předběžné rozmísťováníomezeného množství nejzákladnější humanitární pomoci;

4. Prioritizace akutní pomoci v postkonfliktních oblastech se zaměřením na ubytování, obnovu základních služeb a proces usmiřování po skončení konfliktu.

Zatímco celkové potřeby a vyčíslování fondů je stále ve fázi vypracovávání ze strany humanitárních agentur, OSN již má plán sektorálního financování pro období srpen až prosinec 2014.