Práva, role a povinnosti zdravotnických pracovníkůZdravotničtí pracovníci jsou v první linii reakce na epidemii COVID-19, a proto jsou vystaveni rizikům, která u nich zvyšují riziko nákazy. Mezi rizika patří vystavení patogenům, dlouhá pracovní doba, psychický stres, únava, pracovní vyhoření, stigma a fyzické a psychické násilí. Tento dokument vyzdvihuje práva a povinnosti zdravotnických pracovníků, včetně konkrétních opatření, která jsou nezbytná pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Celý dokument [pdf]