Pokyny pro potravinářské podnikySvět nyní čelí bezprecedentní hrozbě spojené s pandemií COVID-19 způsobenou virem SARS-CoV-2, který se označuje jako virus COVID-19. Mnoho zemí se řídí doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) ohledně zavádění opatření týkajících se fyzické vzdálenosti jako jednoho ze způsobů, jak je šíření nemoci možné omezit.1 Zavedení těchto opatření vedlo k uzavření řady podniků, škol a vzdělávacích institucí a omezení cestování a společenských setkání. Pro některé je nyní běžnou praxí práce z domova, práce na dálku a on-line nebo internetové diskuze a schůzky. Pracovníci v potravinářství však nemají možnost pracovat z domova a žádá se od nich, aby i nadále pracovali na svém běžném pracovišti. Aby bylo možné tuto pandemii přežít, je zásadní, aby všichni pracovníci v odvětví výroby a dodavatelského řetězce potravin byli zdraví a v bezpečí. Zachování pohybu potravin v rámci celého dodavatelského řetězce je klíčovým faktorem, k němuž všichni aktéři napříč dodavatelským řetězcem musí přispívat. To je rovněž nezbytné pro zachování důvěry spotřebitelů v bezpečnost a dostupnost potravin.

Celý dokument [pdf]