Pokyny pro odvětní ubytováníV několika zemích se prokázalo, že přenos viru COVID-19 z jedné osoby na druhou lze zpomalit nebo zastavit. Tento dokument byl připraven na základě aktuálně dostupných důkazů o přenosu onemocnění koronavirem 2019 (COVID- 19) (přenos z člověka na člověka primárně prostřednictvím kapének z dýchacích cest nakažené osoby nebo přímého kontaktu s ní) a jeho cílem je, aby odvětví ubytování dokázalo chránit zdraví svých zaměstnanců a klientů.

Celý dokument [pdf]