MEZINÁRODNÍ DEN SOLIDARITY S PALESTINSKÝM LIDEM: Poselství generálního tajemníka OSN

Palestinská otázka je nerozlučně spjata s historií Organizace spojených národů a je jedním z nejdéle nevyřešených problémů, kterými se OSN zabývá. Celých 70 let od přijetí rezoluce Valného shromáždění č. 181 zatím nedošlo ke vzniku Státu […]

29.11.2017

Řekněte NE globální pandemii násilí na ženách!

Násilí na ženách je porušením základních lidských práv člověka. V různých částech světa ale na tento problém není nahlíženo stejně. Více než 600 milionů žen a dívek žije v zemích, kde není takové násilí považováno […]

24.11.2017

Segregace romských dětí ve školách se zhoršuje. Výzva k akci: Podpořme sounáležitost mezi dětmi ve jménu rozmanitosti

Při příležitosti 10. výročí vydání přelomového rozsudku Evropského soudu pro lidská práva o segregaci romských dětí ve školách volají organizace bojující za lidská práva a rovnost po radikálním zintenzivnění snah s cílem podpořit pocit sounáležitosti […]

13.11.2017

Stav lidských práv v Česku bude hodnocen v rámci procesu UPR (Universal Periodic Review)

Situace v oblasti lidských práv bude 6. listopadu 2017 přehodnocena v rámci tzv. Všeobecného periodického přezkumu (Universal Periodic Review, UPR) Rady OSN pro lidská práva. Zasedání bude vysíláno živě. V rámci procesu pracovní skupiny UPR […]

2.11.2017

Upozornění: akce k hodnocení stavu lidských práv není organizována OSN

V souvislosti s plánovaným kulatým stolem k přezkumu stavu lidských práv – „Round Table Pre-session Universal Periodic Review (UPR)“ – který se má uskutečnit 4. října 2017 v hotelu Vienna House Diplomat v Praze upozorňujeme, že se nejedná o […]

26.9.2017

Zastavit utrpení v Jemenu je morální povinností

Čtyřměsíční Saleh bojuje v nemocnici ve městě Al Hudaydah o život. Trpí akutní podvýživou. Ozbrojený konflikt zuří po celé zemi a jeho dvaadvacetiletá maminka Nora nedokáže Salehovi ani jeho pěti sourozencům zajistit dostatek jídla ani […]

6.9.2017

Úřad OSN pro lidská práva k odstranění vepřína v Letech u Písku

Evropská regionální kancelář Úřadu OSN pro lidská práva vítá nedávné rozhodnutí Vlády České republiky o odkoupení prasečí farmy v těsné blízkosti koncentračního tábora v Letech u Písku, kde byli v době 2. světové války vězněni Romové. Několik set […]

31.8.2017

Světový humanitární den 2017: Civilisté nejsou terč!

Humanitární pracovníci se ve všech částech světa pohybují ve složitém a nebezpečném prostředí. Za posledních 20 let bylo proti nim vedeno 4 132 fyzických útoků. Jen za loňský rok bylo při plnění povinností zabito 91 humanitárních […]

17.8.2017

Buďte jako Nelson Mandela, inspirujte ostatní ke změně

Celých 67 let zasvětil Nelson Mandela službě lidstvu. Jako lidskoprávní aktivista a právník, vězeň svědomí i jako první demokraticky zvolený prezident Jihoafrické republiky se zasazoval o pozitivní změny ve společnosti. K zachování jeho odkazu vyhlásilo Valné […]

17.7.2017

Lenochův průvodce k záchraně světa

Skoncovat s extrémní chudobou. Bojovat proti nerovnosti a nespravedlnosti. Napravit změnu klimatu. Uf! Globální cíle jsou důležitý záměr, jak změnit svět, ale na jeho uskutečnění musí spolupracovat vlády, mezinárodní organizace a světoví lídři. Skoro se zdá, že […]

3.7.2017