Valné shromážděníVšichni členové OSN (193) jsou zastoupeni ve Valném shromáždění. Každý stát bez rozdílu má jeden hlas. O důležitých otázkách, jako např. bezpečnost ve světě, přijímání nových členů nebo stanovování rozpočtu organizace, rozhoduje dvoutřetinová většina, o dalších prostá většina. Řádné výroční zasedání začíná vždy v září a pokračuje během celého roku. Na začátku probíhá Všeobecná rozprava, kde vystupují zpravidla nejvyšší představitelé států a vlád a prezentují názory svých zemí na důležitá mezinárodněpolitická témata. V jeho čele stojí předseda, který je volen na jeden rok. V letech 2002 a 2003 funkci šéfa Valného shromáždění zastával někdejší ministr zahraničních věcí a místopředseda Vlády České republiky Jan Kavan.

Funkce a pravomoci

  • Projednává a vydává doporučení týkající se široké škály témat, s výjimkou těch, která přísluší Radě bezpečnosti;
  • Zabývá se problematikou ozbrojených konfliktů a odzbrojení; usiluje o zlepšování situace dětí, mladých lidí, žen a dalších zranitelných skupin;
  • Debatuje o otázkách udržitelného rozvoje a lidských práv;
  • Rozhoduje o výši příspěvků členských států do rozpočtu OSN a o jejich využití.

Výbory

  • První výbor (Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost)
  • Druhý výbor (Hospodářský a finanční)
  • Třetí výbor (Sociální, humanitární a kulturní)
  • Čtvrtý výbor (Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace)
  • Pátý výbor (Administrativní a rozpočtový)
  • Šestý výbor (Právní)

Seznam členů Valného shromáždění

Oficiální stránky the UN General Assembly