Rada bezpečnostiRada bezpečnosti (RB) 15 členů.

Charta OSN určuje 5 z nich jako stálé, Valné shromáždění volí 10 dalších za členy nestálé na dvouleté období. Údaj v závorce za jmény států znamená rok, ve kterém ke dni 31. prosince vyprší jejich mandát.

Stálí členové:
 Čína,  Francie,  Ruská federace,  Spojené státy americké a  Velká Británie.

10 nestálých členů v roce 2018 :
 Bolívie (2018),  Pobřeží slonoviny (2019),  Rovníková Guinea (2019),  Etiopie (2018),  Kazachstán (2018),  Kuvajt (2019),  Nizozemsko (2018),  Peru (2019),  Polsko (2019),  Švédsko (2018).