Rada bezpečnostiRada bezpečnosti (RB) 15 členů.

Charta OSN určuje 5 z nich jako stálé, Valné shromáždění volí 10 dalších za členy nestálé na dvouleté období. Údaj v závorce za jmény států znamená rok, ve kterém ke dni 31. prosince vyprší jejich mandát.

Stálí členové:
 Čína,  Francie,  Ruská federace,  Spojené státy americké a  Velká Británie.

10 nestálých členů v roce 2020: 

Belgie (2020), Dominikánská republika (2020), Estonsko (2021), Indonésie (2020), Jihoafrická republika (2020), Německo (2020), Niger (2021), Svatý Vincenc a Grenadiny (2021), Tunisko (2021), Vietnam (2021).