Oceány a změna klimatu • 93 procent nadměrného tepla, který Země zachytila za posledních 50 let, je uloženo v oceánu. Oceán také zajišťuje více než 3/4 výměny vody mezi atmosférou a zemským povrchem.
 • Oceán obsahuje padesátkrát více uhlíku než atmosféra a v současné době přispívá ke zpomalení změny klimatu tím, že pohlcuje asi 30 procent emisí oxidu uhličitého, které lidstvo produkuje.

Tání ledu v polárních oblastech

 • Během posledních dvou desetiletí se ledový příkrov v Grónsku a Antarktidě ztenčuje, ledovce se zmenšují téměř na celém světě a zalednění Severního ledového oceánu i sněhová pokrývka na severní polokouli se dále postupně zmenšují.
 • V uplynulých třiceti letech došlo k bezprecedentnímu tání mořského ledu během arktického léta a povrchová teplota mořské hladiny byla neobvykle vysoká v porovnání s hodnotami za posledních nejméně 1450 let.

Zvyšování hladiny moří

 • V letech 1901 až 2010 se zvyšování hladiny moří postupně zrychlovalo a poslední vývoj je nejrychlejší za posledních 2 800 let.
 • V posledních čtyřiceti letech lze 75 procent vzestupu mořské hladiny přičítat tání ledovců a zvyšování teploty vody v oceánu. V důsledku toho může jen samotná Antarktida přispět ke vzestupu mořské hladiny o jeden metr do roku 2100 a o více než 15 metrů do roku 2500.
 • Vzestup hladiny moří má za následek erozi pobřeží, záplavy, přívalové srážky, pronikání přílivové vody do ústí řek a říčních systémů, kontaminaci zásob pitné vody a zemědělských plodin, mizení hnízdících pláží a pobřežních nížin a mokřadů. Velké ohrožení představuje stoupání mořské hladiny především pro přímořské regiony a jejich obyvatele.
 • Téměř dvě třetiny světových měst s počtem obyvatel nad pět milionů jsou v oblastech ohrožených stoupáním hladiny moří.
 • Případné náklady na škody v přístavech, způsobené stoupáním hladiny moří, by mohly dosahovat až 111,6 miliardy USD do roku 2050 a 367,2 miliardy USD do konce století.

Extrémní projevy počasí

 • Ohřívání oceánů je příčinou extrémních projevů počasí, protože rostoucí teplota mořské vody předává větší množství energie bouřkám, které vznikají na moři. Ve výsledku je na celém světě sice méně, ale o to intenzívnějších tropických bouří.
 • Nejnovější čísla ukazují, že přírodní katastrofy – z nichž 90 procent je označováno za klimaticky podmíněné – představují pro světovou ekonomiku náklady ve výši 520 miliard USD ročně a každý rok uvrhnou do chudoby 26 milionů lidí.

 Vysídlování

 • 11-15 procent obyvatel malých rozvojových ostrovních států žije na území, které se nachází ve výšce do 5 metrů nad mořem. Vzestup mořské hladiny o půl metru by mohl vést k vysídlení 1,2 milionu obyvatel nízko položených ostrovů v Karibském moři a Indickém a Tichém oceánu. Při vzestupu hladiny o 2 metry by se tento počet téměř zdvojnásobil.
 • Je známo, že od roku 2008 každoročně přijde o domov v průměru 21,5 milionu lidí v důsledku náhlých klimaticky podmíněných katastrof.

#ZachraňteOceán. Proč? Fakta o stavu oceánů a moří