O změně klimatu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

22.5.2015

U příležitosti Světového dne životního prostředí má Informační centrum OSN v Praze čest spolupracovat s Francouzským velvyslanectvím v Praze a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na přípravě odborné konference o klimatické změně.

Konference s názvem „Klimatická konference v Paříži 2015: výzvy a řešení“ se koná v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, 5. června 2015 od 8:00 do 13:00 hod.

Na konci letošního roku (30.11.-11.12.) bude Francie hostit konferenci COP21 (21. konference států, které se připojily k rámcové úmluvě o změně klimatu, UNFCCC). V Paříži se sejde přes 40 tisíc účastníků – delegáti jednotlivých států, zástupci mezinárodních organizací, nevládních organizací, zástupci obchodu a soukromých společností – s cílem dosáhnout ambiciózní globální dohody, která zajistí dodržení hranice oteplování do 2°C oproti preindustriální éře. V sázce je mnoho, ale zůstává naděje, že se změnu klimatu podaří udržet v mezích. Francie jako hostitelská země bude napomáhat vyjednávání s podporou orgánů EU a členských států.

Program (česky)