NOVÝ FILM: Cesta k nacistické genocidě

20.6.2014

Na YouTube kanálu iCentra OSN je ke shlédnutí a ke stažení nový dokument Cesta k nacistické genocidě (38 min.). Film je stručným přehledem dějin a příčin holocaustu.

Film vyrobilo americké Muzeum holocaustu. Pražské iCentrum OSN připravilo s podporou osvětového a vzdělávacího programu Holocaust and the United Nations českou verzi. Film je určen ke vzdělávacím účelům. Zpřístupňovat ho budeme především mladým lidem, a to prostřednictvím možnosti shlédnout nebo stahovat ho on-line, propagací na sociálních sítích a přímou distribucí do škol.

Osvětový a vzdělávací program OSN o holocaustu film přeložil z angličtiny do všech oficiálních jazyků OSN (arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština) a prostřednictvím sítě informačních center OSN ho dává k dispozici pedagogům na celém světě.

Film doprovází i stručný tiskový materiál o holocaustu a hlavních milnících 2. světové války.

V případě zájmu je možné vyžádat si DVD s filmem ve vysokém rozlišení, který vám zdarma zašleme poštou.

Historie holocaustu a hlavní milníky 2. světové války