Novoroční pozdrav šéfa OSN: Usmiřme se mezi sebou i s přírodou

29.12.2020

Milí přátelé,

rok 2020 byl rokem zkoušek, tragédií a bolesti. COVID-19 převrátil naše životy a uvrhl svět do utrpení a zármutku. Ztratili jsme tolik blízkých a přátel. A pandemie zuří dál v nových vlnách nemoci a smrti. 

Chudoba, nerovnost a hlad jsou na vzestupu. Mizí pracovní místa a rostou dluhy. Situace tvrdě dopadá i na děti. Přibývá případů domácího násilí a obklopuje nás nejistota.

Přichází nový rok a s ním i známky naděje: Lidé pomáhají sousedům i neznámým; pracovníci v přední linii dělají vše, co mohou; vědci vyvíjejí vakcíny v rekordním čase; státy předkládají nové závazky k odvrácení klimatické katastrofy.

Pokud budeme pracovat jednotně a solidárně, naděje se může rozšířit do celého světa. To je ponaučení z uplynulého náročného roku.

Změna klimatu i pandemie COVID-19 jsou krize, které mohou být vyřešeny pouze společným úsilím a přechodem k inkluzivní a udržitelné budoucnosti. Hlavním cílem Spojených národů v roce 2021 bude vytvoření globální koalice pro uhlíkovou neutralitu – nulové emise do roku 2050. Každá vláda, každé město, firma i jednotlivec mohou k naplnění této vize přispět.

Usmiřme se spolu navzájem i s přírodou, věnujme se řešení klimatické krize, zastavme šíření COVID-19 a učiňme rok 2021 rokem uzdravení. Uzdravení od smrtícího viru. Uzdravení poškozených ekonomik a rozdělených společností. A začátkem uzdravování planety. To musí být naším novoročním předsevzetím pro rok 2021.

Jménem Organizace spojených národů vám všem přeji šťastný a pokojný nový rok.

António Guterres