Nové: Světová zpráva o drogách

24.6.2016

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) vydal svou výroční zprávu World Drug Report za rok 2015. Počet lidí závislých na drogách v roce 2014 dosáhl přibližně 29 milionů, asi o dva miliony více než v předchozím roce. V roce 2014 zkusilo asi 250 milionů lidí alespoň jednou drogu. To je stejné číslo jako v předešlých čtyřech letech.

Zpráva vychází krátce po dubnovém zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN o drogové problematice. Z něho vzešlo několik konkrétních doporučení pro státy na snižování dopadu drog. Ještě před zasedáním Valného shromáždění vydala agentura OSN UNIADS zprávu Do no harm, podle které neschopnost řady států přijmout drogové politiky založené na zdravotním přístupu a lidských právech vedly k nulovému snížení nových infekcí HIV u lidí, kteří v letech 2010 až 2014 užívali injekčně drogy.

 

„SVĚTOVÁ ZPRÁVA O DROGÁCH PŘEDKLÁDÁ PŘEHLED O HLAVNÍCH TRENDECH NA DROGOVÝCH TRZÍCH, O ILEGÁLNÍM OBCHODU A TAKÉ O ZDRAVOTNÍCH DOPADECH UŽÍVÁNÍ DROG. ZE ZPRÁVY VYPLÝVÁ, ŽE JE NUTNÉ PŘIJMOUT PŘÍSTUPY ZALOŽENÉ NA LIDSKÝCH PRÁVECH, JAK DOPORUČIL I ZÁVĚREČNÝ DOKUMENT ZVLÁŠTNÍHO ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ OSN O PROBLEMATICE DROG.“ JURIJ FEDOTOV, VÝKONNÝ ŘEDITEL ÚŘADU OSN PRO DROGY A KRIMINALITU