Nikdo nedá své dítě na loď, pokud nezjistí, že je voda bezpečnější než pevnina

19.6.2015

V Bruselu se včera s novináři sešel zvláštní zpravodaj OSN pro otázky práv migrantů Francois Crépeau. Představil hlavní závěry své výroční zprávy, která se zabývá správou vnějších hranic Evropské unie v souvislosti s právy migrantů. Zprávu předložil Radě OSN pro lidská práva.

Současný stav je podle zpravodaje OSN z dlouhodobého hlediska neudržitelný. „Hranice jsou z podstaty propustné a hranice demokratických států o to více.“ Podle zpravodaje Crépeaua povedou pokusy o zablokování hranic ke vzniku černého trhu s migranty. Za rok 2014 do Evropy připlulo po moři více než 200 tisíc migrantů. O rok dříve to bylo 80 tisíc. Během prvních necelých šesti měsíců letošního roku se přes Středozemní moře vypravilo již více než 100 tisíc lidí s cílem získat v Evropě azyl.

„Chceme mít situaci ve svých rukou, nebo to necháme na pašerácích? Abychom dokázali situaci udržet pod kontrolou, musíme se vydat cestou přesídlování. Technicky to není nic náročného. Je to ale náročné politicky,“ řekl zpravodaj OSN Crépeau. „Pokud odmítáme pašování lidí, pak musíme vsadit na mobilitu. Jen tak můžeme zničit trh, který se otevírá pašerákům. A chceme-li mít pod kontrolou mobilitu, musíme motivovat migranty, aby mířili k hraničním kontrolám, nikoli k pašerákům. Je na vládách států, aby dokázaly nabídnout lepší a levnější řešení mobility než pašeráci. To je přece způsob, jak získat výhodu na trhu,“ řekl Crépeau.

Zvláštní zpravodaj OSN dále řekl, že bychom se měli přiklonit spíše k regulované mobilitě než k uzavření hranic. „Uzavření hranic prostě nefunguje. Jejich uzavřením ve jménu kontroly pouze ztratíme kontrolu nad hranicemi úplně.“

Mr_Crepeau

Zvláštní zpravodaj OSN Francois Crépeau na tiskové konferenci. Foto: UNRIC

Zpravodaj Crépeau uvítal agendu EU v oblasti migrace. „Je to velmi dobrý první krok s mnoha prvky, které směřují správným směrem. Má také mnoho nedostatků, ale stejně jako mnoho komentátorů se domnívám, že tohle je pouze první krok.“

Francois Crépeau dále řekl, že jeho názory na ekonomickou migraci nejlépe vystihují slova somálského básníka: Nikdo nedá své dítě na loď, pokud nezjistí, že je voda bezpečnější než pevnina. „Hnací mechanismy této migrace nejsou tytéž jako u tzv. expatriotů, tedy lidí, kteří z vlastní svobodné vůle legálně pobývají v jiných zemích. Ti mají možnost volby, ale ekonomičtí migranti přicházejí do Evropy, protože doma není nic. Pokud si tedy myslíme, že je odradíme násilím nebo bariérami, tak se mýlíme. Zatím se nám povedlo pouze zakořenit pašerácký systém, který je stále mocnější a stojí stále více životů a peněz.“

Zpravodaj OSN se vyjádřil k současnému politickému diskurzu, který podle něj ovládla populistická argumentace. „Dovolili jsme nacionalistickým hnutím určovat směr této debaty. Musíme takovou debatu zpochybnit a podívat se na fakta. Migranti nás nepřipravují o práci, nepřinášejí nemoci, jsou pro společnost přínosem. Jsou odolní a mobilní,“ řekl Crépeau a vyzval k zavedení víz pro opakovaný vstup, která lidem umožní vrátit se domů bez strachu, že se již nikdy nebudou moci vrátit zpět.

Evropskou unii vyzývá k vytvoření ucelené a srozumitelné migrační politiky založené na lidských právech a s mobilitou jako hlavní přidanou hodnotou. „Je to jediný způsob, jak znovu získat kontrolu nad hranicemi, účinně bojovat proti pašeráctví a posílit postavení migrantů,“ řekl zvláštní zpravodaj OSN. „Migraci musíme zlegalizovat, regulovat a zdanit. Prohibice nezabránila lidem pít alkohol a americká mafie prosperovala. Tím, že tento trh zlegalizujeme, zregulujeme a zdaníme, získáme nad ním znovu kontrolu. Jen tak může EU vzít kontrolu nad trhem s migrací z rukou pašeráků. Otevřená a řízená mobilita je to, do čeho bychom měli investovat,“ zdůraznil Crépeau.

„A nakonec, musíme také naslouchat samotným migrantům. Všechny migrační politiky jsou tvořeny občany, pro občany a s migranty jsou jen zřídka konzultovány. Neposloucháme je, protože nás občany vůbec nezajímají. Zájem něco udělat zde chybí, my jsme hlavně spokojení s cenou rajčat.“

 

Foto nad článkem: UNHCR