Návrh globální agendy rozvoje schválen. Cesta k SDGs se otevřela

6.8.2015

Do roku 2030 eliminovat extrémní chudobu a transformovat ekonomiku k udržitelnosti. To je základ společného plánu, na kterém se před několika dny dohodly státy OSN. Formálně jej stvrdí šéfové států a vlád na zářijovém summitu OSN v New Yorku jako program Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Je jich celkem 17 a stojí za to se s nimi seznámit. Budou formovat rozvoj světa příštích 15 let.

Návrh závěrečného dokumentu pro zářijový summit OSN „Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030)“, na kterém se státy dohodly, je výsledkem tříletého procesu, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Program rozvoje světa zahrnuje 17 cílů a celkem 169 dílčích podcílů, které naváží na Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs).

„Hlavním smyslem SGDs je, aby všichni lidé na zemi mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, aby všichni byli schopni plně rozvinout svůj potenciál,“ uvedl na tiskové konferenci v New Yorku generální tajemník OSN Pan Ki-mun. „Každého z nás SDGs zavazují, abychom byli zodpovědnými obyvateli planety, kteří berou ohled na lidi i ekosystémy a podporují opatření v oblasti klimatických změn, na kterých závisí životy nás všech.“

„Jsme první generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň poslední, která může něco udělat, aby zabránila nejhorším dopadům globálního oteplování, než bude příliš pozdě. Vyjednaná dohoda představuje pro mezinárodní společenství významný krok k dosažení tohoto společného cíle. Nyní musíme kurz udržet a nepolevit,“ zdůraznil šéf OSN.