Mezinárodní den za odstranění chudoby

17.10.2014

Cílem Mezinárodního dne za odstranění chudoby je upozornit na situaci lidí, kteří čelí extrémní chudobě a sociálnímu vyloučení. Valné shromáždění OSN vyhlásilo tento den za účelem zvyšování povědomí o potřebě odstranit ve všech zemích bídu a nedostatek. 17. října si tak každoročně připomínáme problémy lidí žijících v podmínkách extrémní chudoby a jejich zkušenosti, kterými mohou přispět k jejímu vymýcení.

Mottem letošního mezinárodního dne je, že všichni jsme na jedné lodi a měli bychom společně přemýšlet a jednat s cílem vymýtit chudobu. Potírání chudoby je jedním z hlavních Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) i Rozvojové agendy po roce 2015. Miléniové cíle v oblasti chudoby se skutečně plní. V letech 1990 až 2010 se z extrémní chudoby vymanilo 700 milionů lidí. I přes tento úspěch se jedna z pěti osob žijících v rozvojových zemích s chudobou stále potýká. 1,2 miliardy lidí žije s méně než 1,25 USD na den a 2,4 miliardy žijí s méně než 2 dolary na den.

Lidstvo na křižovatce

V dubnu letošního roku vystoupil s přednáškou na akademické půdě Univerzity Karlovy v Praze generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Zabýval se nejen současnými krizemi a ohnisky napětí, ale velkou část svého projevu věnoval problematice chudoby a zlepšování života lidí. „Stojíme na křižovatce. Pro nadcházející rok jsou aktuální tři výzvy, které budou mít vliv na životy budoucích generací. Zaprvé musíme urychlit naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. Tyto cíle byly stanoveny na období 2000 až 2015. Zbývá tedy už jen rok,“ upozornil Pan Ki-mun.

Zamýšlel se i nad úspěchy a výzvami globálního tažení proti chudobě. „Chudoba ve světě se snížila na polovinu. Do škol chodí více dětí. Ale ještě stále máme před sebou dlouhou cestu. Hladem trpí téměř miliarda lidí. Nemoci, jimž lze předcházet, zabíjejí každý den desetitisíce dětí. Ženy stále nejsou v odpovídající míře zastoupeny ve vládách a parlamentech. Růst globální teploty ohrožuje budoucnost naší planety,“ řekl Pan Ki-mun v Karolinu s tím, že svět musí udělat maximum pro urychlení postupu k naplnění MDGs příští rok.

„Tou dobou musíme vstoupit do udržitelné budoucnosti a přizpůsobit se měnícímu se globálnímu prostředí. A to je druhá výzva. Při vytváření dlouhodobého plánu rozvoje pro příští generace vycházíme ze zkušeností, které jsme získali z realizace MDGs. Nyní formulujeme odvážný a konkrétní plán reagující na současné potřeby. Musíme posílit rozvoj ve třech směrech: ekonomickém, sociálním i environmentálním. Chceme dosáhnout prosperity a udržitelnosti. Tím se dostávám ke třetí výzvě: reagovat na změnu klimatu. Změna klimatu je existenční hrozbou, avšak využijeme-li možností, které s sebou přináší nutnost se s klimatickou změnou vyrovnat, můžeme dosáhnout velkých ekonomických zisků,“ řekl v Praze šéf OSN.