MEZINÁRODNÍ DEN SOLIDARITY S PALESTINSKÝM LIDEM: Poselství generálního tajemníka OSN

29.11.2017

Palestinská otázka je nerozlučně spjata s historií Organizace spojených národů a je jedním z nejdéle nevyřešených problémů, kterými se OSN zabývá. Celých 70 let od přijetí rezoluce Valného shromáždění č. 181 zatím nedošlo ke vzniku Státu Palestina vedle Státu Izrael. Jsem nadále přesvědčen, že vznik dvou států podle této rezoluce je jediným předpokladem celkového, spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci. Vyřešení konfliktu by se stalo hybným prvkem pro posílení stability v celém regionu.

Během mé poslední návštěvy Izraele a Palestiny v srpnu lídři obou stran projevili vůli vrátit se ke svým závazkům k vyjednání míru. Požádal jsem je, aby to jasně demonstrovali a vytvořili podmínky k návratu ke smysluplným vyjednáváním. Poslední nadějný vývoj v otázce palestinské jednoty musí být využit ve prospěch dalšího pozitivního směřování.

Znovu uvádím, že jsem připraven spolupracovat se všemi zainteresovanými, s Blízkovýchodním kvartetem i státy regionu, abych podpořil seriózní politický proces, budu vycházet ze všech příslušných rezolucí OSN, mezinárodního práva a dohod, které umožní řešení vznik dvou států, ukončí půlstoletí trvající okupaci a vyřeší otázky finálního uspořádání. Je čas ukončit konflikt tak, aby vznikl nezávislý Stát Palestina, který bude existovat v míru a bezpečí vedle Státu Izrael.

 

António Guterres