Mezinárodní den seniorů

30.9.2014

Od roku 1990 se každoročně 1. října slaví Mezinárodní den seniorů. Složení světové populace se výrazně mění. V letech 1950 – 2010 se průměrná délka života zvýšila ze 48 let na 68 let. Téměř 700 milionů lidí je dnes ve věku 60 let a více. Předpokládá se, že počet seniorů v rozvojových zemích se do roku 2050 zdvojnásobí a v rozvinutých zemích bude představovat dvojnásobek počtu dětí. Tento fakt má už dnes reálný dopad.

Stárnoucí populace představuje obrovskou příležitost a výzvu. Příležitostí je možnost těžit z mnoha přínosů starší populace společnosti. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné podporovat sociální začlenění a mezigenerační solidaritu.

Téma letošního roku – Všichni na jedné lodi: Společnost pro všechny – vyzdvihuje důležitost pochopení otázek demograficky udržitelného vývoje. Stárnoucí populace bude formovat klíčové otázky pro 21. století.

Pan Ki-mun: Pokud je naší ambicí budovat budoucnost, kterou sami chceme, musíme se zaměřit na populaci starší 60 let. Ta by měla v roce 2030 dosáhnout počtu 1,4 miliardy, což bude představovat 20 % populace.