Mezinárodní den míru 2014

17.9.2014

U příležitosti 30. výročí přijetí Deklarace práva národů na mír Valným shromážděním je toto právo tématem letošního Mezinárodního dne míru. Letošní výročí je jedinečnou příležitostí ujistit o oddanosti Spojených národů cílům a zásadám, kvůli nimž organizace vznikla. Je nutné zdůraznit, že „právo národů na mír vyžaduje, aby politika států směřovala k odstranění hrozby války“ a že podpora míru je nezbytná, aby každý mohl plně využívat svých lidských práv.

Mezinárodní den míru (21. září) byl vyhlášen v roce 1981 rezolucí 36/67. Rezoluce uvádí, že tento den bude „věnován podpoře ideálů míru uvnitř i mezi státy a národy.“ Každoroční připomínka tohoto dne podtrhuje fakt, že mír je jedním z univerzálních cílů lidstva a za jeho ochranu jsme zodpovědní všichni.

Téma letošního Mezinárodního dne míru si také klade za cíl upozornit na iniciativu „Práva především“ (Rights Up Front), kterou nedávno zahájil generální tajemník OSN a je také věnována souvislostem mezi mírem a lidskými právy.

Porušování lidských práv vede často ke konfliktům, jež mohou vyústit v násilí a ztráty na životech. Život bez válek je nezbytnou podmínkou blahobytu, rozvoje a pokroku. V souladu s tématem „Právo národů na mír“ vyzývá OSN všechny státy a národy ke spolupráci se Spojenými národy při nastolování celosvětového příměří během Mezinárodního dne míru.

Poselství generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna:

„Každoročně u příležitosti Mezinárodního dne míru vyzývá OSN k celosvětovému příměří. Vyzýváme ozbrojené skupiny, aby složily zbraně, aby se všichni mohli nadechnout míru. Ozbrojené konflikty způsobují nevýslovný žal a utrpení rodinám, komunitám i celým společnostem. Příliš mnoho lidí trpí brutalitou válečných štváčů a teroristů. Dnes bychom měli projevit solidaritu s trpícími. Mír a bezpečnost jsou nezbytné základy společenského pokroku a udržitelného rozvoje. Proto před třemi desetiletími stvrdila OSN právo národů na mír.

Během celého nadcházejícího roku si budeme připomínat 70. výročí vzniku Organizace spojených národů. Naše organizace je založena na závazku uchránit příští generace před metlou válek. Dosáhli jsme značného pokroku. Ale stále ještě mnoho zbývá udělat. Musíme uhasit plameny extremismu a vypořádat se s nejhlubšími příčinami konfliktů. Cesta k míru je velmi dlouhá a musíme po ní jít společně, krok za krokem, a začít právě dnes.

Vyzývám celý svět, aby na Mezinárodní den míru v poledne držel minutu ticha. Měli bychom se zamyslet nad tím, co pro naši lidskou pospolitost mír znamená. Udržujme mír ve svých srdcích i myslích a pečujme o něj tak, aby mohl růst a vzkvétat.“