Mateřství, otcovství a práce: legislativa a praxe ve světě

16.5.2014

Mezinárodní organizace práce (ILO) vydala novou zprávu o přístupech jednotlivých zemí světa k rodičovské dovolené. Zpráva nazvaná Mateřství, otcovství a práce: legislativa a praxe ve světě obsahuje informace o délce rodičovské dovolené, způsobech finančního zajištění rodičů na mateřské dovolené, jiných formách zvýhodnění rodičů, zajištění péče o děti či o ochraně pracovních míst.

Zpráva hodnotí současný stav mateřských a otcovských práv na celém světě. Srovnává právní i praktická opatření v 185 státech. Vychází z široké škály právních a statistických indikátorů a uvádí i přehled vývoje za posledních 20 let. Zpráva se zabývá také vlivem nedávné ekonomické krize a úsporných opatření na tuto oblast.

Podle zprávy ILO má většina států světa zavedeny právní standardy na ochranu pracovních práv rodičů, ne všechny ale odpovídají mezinárodním standardům ILO. Jedním z přetrvávajících problémů je efektivní uplatňování právních předpisů.

Fakta

– 98 ze 185 zemí světa má minimálně 14-týdenní rodičovskou dovolenou. Ve 42 státech mají dokonce rodičovskou dovolenou delší než 18 týdnů.

-74 států vyplácí finanční podporu ve výši minimálně dvou třetin předchozích příjmů po dobu nejméně 14 týdnů.

– 107 států světa vyplácí rodičovský příspěvek ze státního rozpočtu, jen ve 24 zemích proplácí příspěvek zaměstnavatel.

– jen 20 zemí ze 185 nemá zavedena opatření proti diskriminaci žen během těhotenství a rodičovské dovolené.

– 78 ze 167 zemí má zavedenu možnost rodičovské dovolené pro muže a z nich 70 vyplácí i rodičovský příspěvek.