Lidé a oceán • Oceán pokrývá 363 milionů km2, tedy asi 72 procent zemského povrchu.
 • Přes 600 milionů lidí (kolem 10 procent celosvětové populace) žije v pobřežních oblastech do 10 metrů nad mořem. Téměř 2,4 miliardy lidí (kolem 40 procent populace) žije ve vzdálenosti do 100 km od pobřeží.
 • Oceány, pobřežní a mořské zdroje jsou velmi důležité pro obvyvatelstvo pobřežních oblastí, tedy asi 37 procent světové populace.

 Zdraví a výživa

 • V důsledku oteplování oceánu dochází ke zvýšenému výskytu a rozšíření tropických nemocí.
 • Ryby jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů živočišných bílkovin. V celosvětovém měřítku představují 17 procent zdrojů bílkovin.
 • Živiny obsažené v rybím mase jsou důležité pro optimální neurologický vývoj dětí a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Udržitelná obživa a důstojná práce

 • 97 procent rybářů žije v rozvojových zemích a rybolov je jejich hlavním zdrojem obživy a příjmů. Ženy tvoří většinu pracovníků v sekundárních odvětvích, jako je zpracování a prodej ryb.
 • 70 procent celosvětových zásob ryb je zasaženo nadměrným lovem nebo je vyloveno. Asi 20 procent úlovků souvisí s nelegálním, neregulovaným a neohlášeným rybolovem, což představuje roční náklady asi 23 miliard dolarů. Až 27 procent ulovených ryb se zkazí nebo vyhodí dříve, než mohou být zkonzumovány.
 • Od drobných rybářů pochází téměř polovina světových dodávek mořských produktů. Malokapacitní rybolov je ale znevýhodněn mimo jiné tím, že drobní rybáři nemají přístup na trhy, a to ani domácí, a nemohou určovat ceny.

Ekonomika

 • Výkon ekonomiky oceánu je 3-6 bilionů USD ročně.
 • Rybolov a obhospodařování vodních ploch ročně přispívá globální ekonomice 100 miliardami dolarů a 260 miliony pracovních míst.
 • Více než 90 procent mezinárodního obchodu se uskutečňuje prostřednictvím námořní dopravy. Světová ekomomika oceánů má odhadovaný obrat 3 biliony dolarů ročně, to je kolem 5 procent globálního HDP.
 • Přibližně 50 procent všech zahraničních turistů cestuje do pobřežních oblastí. V některých rozvojových zemích, zejména v malých ostrovních rozvojových státech, představuje cestovní ruch více než 25 procent HDP.

#ZachraňteOceán. Proč? Fakta o stavu oceánů a moří