Letošní rok bude Rokem světla

12.1.2015

68. zasedání Valného shromáždění OSN vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem světla a světelných technologií, a to z iniciativy velkého konsorcia věděckých orgánů a UNESCO.

Tento Mezinárodní rok přivede ke spolupráci řadu rozmanitých účastníků, jako jsou věděcké společnosti, vzdělávací instituce, technologické platformy, neziskové organizace a partneři ze soukromého sektoru.

Vyhlášením Mezinárodního roku zaměřeného na téma světla, optiky a jejich využití OSN uznala význam zvyšujícího se povědomí o tom, jak světelné technologie podporují udržitelný rozvoj a poskytují řešení globálních problémů v oblasti energie, vzdělávání, zemědělství a zdraví.

Světlo hraje v našem každodenním životě zásadní roli. Věda o světle je významnou průřezovou vědní disciplínou 21. století. Způsobila převrat v medicíně, umožnila mezinárodní komunikaci prostřednictvím internetu a nadále zůstává hlavním pojítkem kulturních, ekonomických a politických aspektů světové společnosti.

Oficiálně bude Mezinárodní rok světla zahájen 19. ledna v hlavním sídle UNESCO v Paříži.
Zpráva o Mezinárodním roce světla na  stránkách UNESCO