Laureáti Ceny Nelsona Mandely 2015

23.6.2015

Předseda Valného shromáždění OSN vyhlásil laureáty prvního ročníku Ceny Nelsona Rolihlahla Mandely. Jsou jimi Dr. Helena Ndume z Namibie a Jorge Fernando Branco Sampaio z Portugalska.

Helena Ndume je oční lékařka, která svůj život zasvětila léčbě slepoty a očních onemocnění v Namibii a celém rozvojovém světě.

Jorge Sampaio vedl boj o obnovení demokracie v Portugalsku, působil jako starosta Lisabonu v letech 1989-1995 a zastával prezidentský úřad v letech 1996-2006.

Cena Nelsona Rolihlahla Mandely je určena jednotlivcům, kteří zasvětili svůj život službě lidstvu při prosazování smíru a soudržnosti a při rozvoji společnosti. Cena se uděluje jednou za pět let jako výraz uznání vždy jedné ženě a jednomu muži, kdy každý z nich pochází z jiného regionu světa.

Výbor OSN, který cenu uděloval, byl složen ze stálých zástupců Alžírska, Lotyšska, Mexika, Saudské Arábie a Švédska, kteří reprezentují pět zeměpisných regionálních celků OSN.

Slavností ceremoniál se bude konat 24. července 2015 v sídle OSN v New Yorku a bude součástí oslav Mezinarodního dne Nelsona Mandely (18.července).