Konference o oceánu přijala dohodu proti poškozování moří

12.6.2017

Přijetím globální dohody o zastavení poškozování moří skončil v pátek v New Yorku historicky první summit o oceánu. „Podařilo se nám posílit povědomí a informovanost o kritickém stavu světového oceánu,“ řekl po skončení konference, na kterou se sjelo víc než šest tisíc účastníků, předseda Valného shromáždění OSN Peter Thomson. Jeho rodné souostroví Fidži bylo spolu se Švédskem hlavním iniciátorem této globální akce. „Jsem s výsledky na sto procent spokojen. Náš cíl byl velký, dosažená dohoda bude počátkem obratu směrem k ochraně světového oceánu a jeho zdrojů,“ komentoval výsledky summitu šéf Valného shromáždění OSN.

„Oceán je společným dědictvím celého lidstva. Když jde o oceán, neexistuje Sever a Jih, Východ nebo Západ.“ — Peter Thomson

Konference o oceánu dosáhla přijetí čtrnáctibodové Akční výzvy, v níž čelní představitelé států a vlád „stvrdili pevné odhodlání chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje.“ Hlavní body tohoto politického dokumentu i diskuse, které minulý týden na konferenci probíhaly, budou také předmětem jednání Politického fóra na nejvyšší úrovni o udržitelném rozvoji (HLPF). To je hlavním orgánem OSN pro realizaci Agendy 2030  a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), přijatých v září 2015. HLPF se sejde v New Yorku v červenci, mezi státy, které se rozhodly představit své dosavadní úsilí v transformaci k udržitelnému rozvoji patří i Česká republika.

Vedle politické Akční výzvy zaregistrovali účastníci – mezi nimiž byli kromě představitelů vlád také zástupci občanské společnosti, finančních institucí, vědci, akademici i aktivisté – víc než 1 300 dobrovolných závazků na ochranu ekosystému oceánu a přímořských oblastí.