SlužbyKnihovna OSN je v Praze budována od roku 1947. Obsahuje

• na 3 tisíce odborných publikací;
• periodika;
• videofilmy;
• oficiální dokumenty, fotografie a jiné historické materiály;

• nejrůznější informační materiály OSN (letáky, propagační brožurky, skládačky, kvízy apod.).

Kontakt

Železná 24, 110 00 Praha 1
tel.: (+420) 255 711 646
e-mail: [email protected]

Zájemce o návštěvu knihovny prosíme, aby se na termínu dohodli předem telefonicky nebo emailem. K využití je studovna vybavená WiFi, kopírka. Knihovní fond je pouze prezenční, k dispozici je ale řada materiálů včetně periodik k rozebrání. Hlavní jazyky fondu: angličtina a čeština.

Referenční služby

• informace o fondu knihovny;
• faktické informace z webových stránek OSN.

Odpovědi na konkrétní dotazy a požadavky zasíláme elektronickou poštou. K dotazům na obecná témata poskytujeme odkazy na široké spektrum elektronických a jiných informačních zdrojů OSN. Veškeré služby knihovny jsou bezplatné.

Další služby

Knihovna OSN on-line: E-mailové rozesílání informací o nových dokumentech a elektronických informačních zdrojích systému OSN.

Kopírování a tisk elektronických dokumentů
(maximálně 20 stran na osobu).

Fond referenční knihovny OSN v Praze zahrnuje dokumenty z následujících oblastí činnosti OSN:

Oficiální publikace hlavních orgánů OSN (Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát OSN).
Dokumenty o historii OSN a všeobecné materiály o aktivitách organizace.
Odzbrojení a mezinárodní bezpečnost, udržování míru (Peacekeeping).
Mezinárodní právo.
Prevence kriminality, boj s organizovaným zločinem a mezinárodním terorismem. Drogy.
Sociální a ekonomický rozvoj: světové přehledy ekonomického a sociálního rozvoje; regionální ekonomické přehledy; nadnárodní společnosti a mezinárodní investice; ekonomické plánování a odhady vývoje; ekonomická spolupráce; statistické publikace.
Přírodní zdroje a ochrana životního prostředí.
Průmysl a jednotlivá průmyslová odvětví, publikace UNIDO.
Zemědělství a výživa (zemědělské statistiky, výroba a obchod, výzkum, lesy, hnojiva, ryby – publikace FAO).
Doprava a spoje (železniční, vodní a automobilová doprava, civilní letecká doprava, telekomunikace). Nové technologie.
Zahraniční obchod (mezinárodní obchodní právo, vývoz, dovoz, zprávy o obchodu a rozvoji, přehledy Světové obchodní organizace (WTO) pro jednotlivé státy).
Mezinárodní finance (mezinárodní finanční statistiky, platební bilance, státní finance).
Demografie (statistiky, prognózy demografického vývoje).
Oblast práce a sociální péče (konvence a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO), zaměstnanost a platové statistiky, mezinárodní migrace za prací).
Lidská práva (mezinárodní právní normy, aktivity OSN na poli lidských práv, práva žen, dětí, uprchlíků).
Ochrana zdraví (publikace Světové zdravotnické organizace (WHO) • Atomová energie a jaderná bezpečnost.