Nejdůležitější publikace OSN (anglicky)Organizace systému OSN vydávají dlouhou řadu a širokou škálu odborných publikací. Jedná se o tituly, které vycházejí zpravidla jednou ročně a přinášejí hluboký vhled do problematiky a obsahují množství globálních přehledů a statistik. Některé publikace, které v minulosti vycházely běžně jako tištěné, jsou z ekonomických důvodů vydávány již jen elektronicky. Připravili jsme pro vás přehled těch nejvýznamnějších zpráv OSN, vždy s krátkou anotací a odkazem na zdrojové stránky nebo přímo na pdf publikace. Některé z těchto zpráv jsou k dispozici tištěné v knihovně iCentra OSN. Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, obraťte se na nás.

UNEP-Geo5Global Environment Outlook by United Nations Environment Programme

Global Environment Outlook je záasadní publikace pro všechny, kdo se zajímají o otázky životního prostředí. Na jejím obsahu se podílí tisíce vědců a stovky spolupracujících vědeckých center.

Human Development Report by United Nations Development Programme

Industrial Development Report by United Nations Industrial Development Organization

State of the World’s Children by United Nations Children’s Fund

Klíčová publikace Dětského fondu OSN (UNICEF), která zkoumá stěžejní témata týkajících se dětí. Dokument obsahuje data a statistiky.

State of the World’s Food and Agriculture by Food and Agricultural Organization

State of the World’s Refugees by Office of the UN High Commissioner for Refugees

State of the World’s Cities by UN-Habitat


State of World PopulaState of world population 2014tion
by United Nations Population Fund

Thumbnail

World Development Report by World Bank Group

World Drug Report by United Nations Office on Drugs and Crime

World Economic and Social Survey by Department of Economic and Social Affairs

World Economic Outlook by International Monetary Fund

WESP 2015World Economic Situation and Prospects by Department of Economic and Social Affairs

 

World Health Report by World Health Organization

World Investment Report 2014

World Investment Report by United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

World of Work by International Labour Organization