DokumentyOSN


Různé


Světová organizace duševního vlastnictví


UNESCO


ILO (Mezinárodní organizace práce)


Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. června 1947 o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce


Smlouva, aby byl omezen počet pracovních hodin v závodech průmyslových na 8 hodin denně a 48 hodin týdně


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 18 o odškodnění pracovníků (nemoci z povolání)


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 49 o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví


Úmluva č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě


Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 90 o noční práci mladistvých (průmysl) (revidovaná)


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce


Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání)


Úmluva č. 122 o politice zaměstnanosti


Úmluva č. 129 o inspekci práce v zemědělství


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 130 o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná)


Úmluva MOP č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 140 o placeném studijním volnu


Úmluva č. 142 o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů


Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem


Úmluva MOP č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace


Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce


Úmluva č. 161 o závodních zdravotních službách


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 163 o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 164 o ochraně zdraví a lékařské péče pro námořníky


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 167 o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví


Úmluva č. 171 o noční práci


Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti a zdraví při práci v dolech


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce


Úmluva č.182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce


Úmluva č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci


Úmluva týkající se národních osobních dokladů námořníků