KnihovnaPublikace


Publikace iCentra OSN


UNIC – Informační centrum OSN v Praze

Co je posláním kanceláře OSN v Praze? Jaké nabízí možnosti široké veřejnosti, neziskovým organizacím nebo vzdělávacím institucím? V nově připraveném letáčku se kromě toho dozvíte i co dělá Organizace spojených národů po celém světě, jaké jsou základní pilíře její činnosti nebo jaké agentury jsou zastoupeny v Česku.

 

 

 


Pexeso Udržitelný svět

Zahrajte si, pobavte se – a zjistěte, čeho se týká každý ze 17 Cílů udržitelného rozvoje.

 

 

 

 

 


Svět v roce 2030

Leták a zároveň plakát obshuje stručné představení Cílů udržitelného rozvoje. Je nejnovějším tiskovým materiálem z produkce Informačního centra OSN na téma SDGs.

 

 

 


Všeobecná deklarace lidských práv

Jeden ze dvou základních dokumentů OSN. Všeobecná deklarace definuje lidská práva a svobody, existuje ve 360 jazycích a je nejpřekládanějším dokumentem světa. Toto nové vydání je obohaceno o barevné ilustrace s postavičkou Elyxe, jehož autorem je výtvarník YAK.

 

 

 


Svět, který chceme

cPublikace Svět, který chceme, určená pro vzdělávání na základních a středních školách, představuje program rozvoje světa na příštích patnáct let – tzv. Agendu 2030 a Cíle udržitelného rozvoje (známé pod anglickou zkratkou SDGs). Sedmnáct konkrétních cílů mezinárodního společenství přibližuje ve světle statistických údajů popisujících současnou situaci. Publikace obsahuje i rozcestník informačních zdrojů k udržitelnému rozvoji. Zábavné a výstižné ilustrace s populární postavičkou Elyx vytvořil francouzský kreslíř YAK.


Lenochův průvodce k záchraně světa

Globální cíle jsou důležitý záměr, jak změnit svět, ale na jeho uskutečnění musí spolupracovat vlády, mezinárodní organizace a světoví lídři. Skoro se zdá, že není možné, aby obyčejný člověk mohl nějak přispět. Měli byste to tedy vzdát? Kdepak! Změna začíná u vás. Naštěstí existuje pár naprosto jednoduchých věcí, které můžeme učinit součástí svého běžného života. Když to uděláme všichni, přinese to velkou změnu. Abychom vám to usnadnili, sestavili jsme seznam jen několika z mnoha možností, jak můžete ke změně přispět.

 


Vše o OSN – systém organizace

27b4a13e428bbf4b70a3a45d9ea3724bOrganizace spojených národů je po téměř 70 letech fungování rozsáhlou sítí základních orgánů a mnoha přidružených agentur, organizací a programů. Zjednodušeně proto mluvíme o systému OSN. OSN to jsou nejen diplomatická jednání v Radě bezpečnosti nebo ve Valném shromáždění, ale také humanitární a rozvojové projekty v terénu, mezinárodní justice, vytváření mezinárodních norem pro různé obory – např. poštu, telekomunikace, dopravu, atd. Orgány světové organizace a přidružené agentury systému vám ve zkratce představíme na následujících stránkách.


 Vše o OSN – historie, struktura

ad219eb583b0cc2fb88b572996e7a961OSN je mezinárodní organizace sdružující nezávislé státy, jejichž společným cílem je ochrana míru a bezpečnosti a zlepšování podmínek pro život lidí na celém světě. Vznikla 24. října 1945, u jejího zrodu stálo 51 států. Dnes má 193 členů (států). Do OSN může vstoupit každý stát, který přijme závazky a pravidla Charty. O přijetí rozhoduje Valné shromáždění na základě doporučení Rady bezpečnosti. Některé státy nejsou členy OSN, ale vstoupily do některé ze specializovaných agentur. Mohou proto požádat o status stálého pozorovatele.


 Vše o OSN – ochrana lidských práv

168c17fa4dbfe10adb250fec8d867f4bLidská práva potřebuje každý člověk k důstojnému životu. Bez nich nelze rozvíjet lidské vlastnosti, inteligenci, talent či duchovnost. OSN pomohla vyjednat více než 80 lidskoprávních  úmluv a deklarací, které se zabývají právy žen, dětí, osob s postižením, menšin, původních obyvatel a dalších zranitelných skupin.

 


Vše o OSN – mír a bezpečnost

f23492d4ebf4cd129cd0c73ca8010fb8Během posledních téměř sedmdesáti let došlo ve světě k více než 150 válkám. Žádná z nich se neštěstí nerozvinula v nový světový konflikt. Velkým dílem je to zásluhou existence OSN. Strategií Spojených národů je nevzdávat se. Stále existuje příliš mnoho válek, chudoby a porušování lidských práv. Kdyby OSN neexistovala, musely by státy vytvořit jinou organizaci. Možná s jiným názvem, ale se stejným účelem.

 


 Vše co jste chtěli vědět o Spojených národech

dc3e73f593d1f03be776ec9011066b6c je určena studentům středních škol. V šesti kapitolách popisuje hlavní cíle OSN, organizační strukturu systému OSN, jeho fungování a hlavní témata, jimž se organizace věnuje. Práce OSN je přiblížena mimo jiné na příbězích konkrétních lidí, kterým organizace a její pracovníci poskytli bezprostřední pomoc anebo takových, kteří jsou sami aktivní v některé z oblastí, v nichž OSN působí. Publikace představuje OSN přehledným a srozumitelným způsobem a může vhodně doplnit výuku dějepisu či občanské výchovy na středních i základních školách.


Kariéra v OSN

Kariéra OSNChcete pracovat pro OSN? A nevíte jak na to? Tato brožurka může být Vaším průvodcem, jak nastartovat kariéru v OSN. Zaměstnanci OSN se mohou v závislosti na svém vzdělání, schopnostech a profesních zájmech zapojit do jedné nebo několika z následujících sítí: hospodářský a společenský rozvoj, řízení a podpora operací, politické záležitosti, mír a bezpečnost, informační systémy a komunikační technologie, právo, informace pro veřejnost a vnější vztahy, konferenční služby a bezpečnost a ochrana. Profesní možnosti v OSN jsou nejen pro již zkušené profesionály, ale také pro mladé lidi (do 32 let) prostřednictvím tzv. Young Professional Programme. Dále OSN nabízí také dobrovolnický program UN Volunteers, program stáží, jazykové srovnávací zkoušky a další krátkodobé pozice. 


Poslední let Petra Ginze

Petr Ginz.jpgStudijní příručka Organizace spojených národů, kterou připravil Osvětový a vzdělávací program Holocaust a OSN (Holocaust and the United Nations Outreach Programme). Publikace vznikla k uctění památky Petra Ginze, výjimečného židovského chlapce z Prahy, který zahynul během holocaustu. Je doprovodným materiálem k filmu Poslední let Petra Ginze , který režírovali Sandy Dicksonová. Dokument vychází především z deníkových zápisků Petra Ginze z let 1941–1942. Česká verze vznikla díky podpoře Informačního centra OSN v Praze, Evropského institutu odkazu šoa a Opony, o.p.s.


Cesta k nacistické genocidě

Doprovodné texty ke stejnojmennému dokumentárnímu filmu. Zahrnují stručný přehled historie holocaustu a milníky 2. světové války. Film i texty lze volně využívat ke vzdělávacím účelům. Oba materiály pochází z dílny americké Muzea holocaustu. iCentrum OSN připravilo s podporou osvětového a vzdělávacího programu Holocaust and the United Nations českou verzi. V případě zájmu je možné vyžádat si DVD s filmem ve vysokém rozlišení, který vám zdarma zašleme poštou. Tiskový materiál k filmu.


Fakta a čísla OSN

Fakta a číslaPublikace Fakta a čísla OSN je základním průvodcem složitým systémem světové organizace. Fakta a čísla OSN jsou rozdělena do následujících kapitol: Organizace systému OSN, mezinárodní mír a bezpečnost, ekonomický a sociální rozvoj, lidská práva, humanitární činnost, mezinárodní právo a dekolonizace. Informace jsou platné k roku 2001, avšak některá nejdůležitější fakta byla v české verzi aktualizována v průběhu jejího vydání. 

 

 


60 důvodů pro OSN

60 důvodůV publikaci 60 důvodů pro OSN jsou ve zkratce uvedeny příklady toho, čeho OSN a její orgány dosáhly od roku 1945, kdy byla světová organizace založena. Spojené národy znamenají mnohem víc než mírové mise a fórum pro řešení konfliktů. OSN a její agentury se často, téměř bez povšimnutí, zapojují do široké škály činností, kterými se snaží zlepšit životy lidí po celém světě. Přežití dětí a jejich vývoj, ochrana životního prostředí, lidská práva, zdraví a zdravotnický výzkum, snížení chudoby a ekonomický rozvoj, zemědělství a rybářství, vzdělávání, rovnoprávnost žen, pomoc v katastrofách, vzdušná a lodní doprava, mírové využití jaderné energie či práva pracujících.


Abeceda OSN

Abeceda OSNKe každému písmenu abecedy jsme přiřadili termín, který se týká aktuálního světového dění a činnosti Organizace spojených národů. Vznikl tak seznam 27 hesel. Informační centrum OSN v Praze pak oslovilo základní a střední školy ve všech krajích České republiky a požádalo jejich studenty o názor. Literární, výtvarnou nebo fotografickou formou mohli vyjádřit, co pro ně znamenají pojmy jako biologická rozmanitost, jaderná energie, terorismus, xenofobie, ekologie a další. Zajímalo nás, jak o těchto tématech přemýšlejí, jak vidí svět, ve kterém žijeme a svět, v jakém chtějí žít. 


Ve větší svobodě

Ve vetsi svobodeV září 2005 zhodnotí na Světovém summitu v New Yorku představitelé států světa pokrok, jehož bylo dosaženo od přijetí Deklarace tisíciletí. Generální tajemník OSN v této souvislosti navrhuje konkrétní plán, jak postupovat, aby byl svět schopen naplnit do roku 2015 závazky plynoucí z Rozvojových cílů tisíciletí. Jde o politická rozhodnutí a reformy, jichž lze dosáhnout, pokud nebude chybět nezbytná politická vůle. Je v zájmu celého světa prosazovat otázky bezpečnosti, rozvoje a lidských práv najednou, protože jinak neuspěje ani v jedné z nich.

 


10 let v Domě OSN

10 let v dome OSNOrganizace spojených národů působí v České republice (Československu) od roku 1947, kdy byla otevřena kancelář Informačního centra OSN, jedna z prvních „poboček“ Spojených národů ve světě. V roce 2000 se organizace OSN v Česku dohodly na vytvoření společného sídla. Za podpory vlády a na pozvání MČ Praha 5 byla v roce 2001 zřízena centrála OSN (Dům OSN, United Nations House) na pražském Smíchově. Sídlily v ní čtyři agentury – Informační centrum OSN v Praze, Kancelář UNHCR v ČR, Kancelář WHO v ČR a Český výbor pro UNICEF. Publikace má za cíl připomenout výročí vzniku společného sídla světové organizace v Česku a především představit její aktivity v zemi a usnadnit partnerům i široké veřejnosti navázání kontaktu a spolupráce.

Nejdůležitější publikace OSN (anglicky)


Organizace systému OSN vydávají dlouhou řadu a širokou škálu odborných publikací. Jedná se o tituly, které vycházejí zpravidla jednou ročně a přinášejí hluboký vhled do problematiky a obsahují množství globálních přehledů a statistik. Některé publikace, které v minulosti vycházely běžně jako tištěné, jsou z ekonomických důvodů vydávány již jen elektronicky. Připravili jsme pro vás přehled těch nejvýznamnějších zpráv OSN, vždy s krátkou anotací a odkazem na zdrojové stránky nebo přímo na pdf publikace. Některé z těchto zpráv jsou k dispozici tištěné v knihovně iCentra OSN. Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, obraťte se na nás.

UNEP-Geo5Global Environment Outlook by United Nations Environment Programme

Global Environment Outlook je záasadní publikace pro všechny, kdo se zajímají o otázky životního prostředí. Na jejím obsahu se podílí tisíce vědců a stovky spolupracujících vědeckých center.

Human Development Report by United Nations Development Programme

Industrial Development Report by United Nations Industrial Development Organization

State of the World’s Children by United Nations Children’s Fund

Klíčová publikace Dětského fondu OSN (UNICEF), která zkoumá stěžejní témata týkajících se dětí. Dokument obsahuje data a statistiky.

State of the World’s Food and Agriculture by Food and Agricultural Organization

State of the World’s Refugees by Office of the UN High Commissioner for Refugees

State of the World’s Cities by UN-Habitat


State of World PopulaState of world population 2014tion
by United Nations Population Fund

Thumbnail

World Development Report by World Bank Group

World Drug Report by United Nations Office on Drugs and Crime

World Economic and Social Survey by Department of Economic and Social Affairs

World Economic Outlook by International Monetary Fund

WESP 2015World Economic Situation and Prospects by Department of Economic and Social Affairs

 

World Health Report by World Health Organization

World Investment Report 2014

World Investment Report by United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

World of Work by International Labour Organization

Dokumenty


OSN


Různé


Světová organizace duševního vlastnictví


UNESCO


ILO (Mezinárodní organizace práce)


Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. června 1947 o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce


Smlouva, aby byl omezen počet pracovních hodin v závodech průmyslových na 8 hodin denně a 48 hodin týdně


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 18 o odškodnění pracovníků (nemoci z povolání)


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 49 o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví


Úmluva č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě


Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 90 o noční práci mladistvých (průmysl) (revidovaná)


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce


Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání)


Úmluva č. 122 o politice zaměstnanosti


Úmluva č. 129 o inspekci práce v zemědělství


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 130 o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná)


Úmluva MOP č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 140 o placeném studijním volnu


Úmluva č. 142 o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů


Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem


Úmluva MOP č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace


Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce


Úmluva č. 161 o závodních zdravotních službách


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 163 o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 164 o ochraně zdraví a lékařské péče pro námořníky


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 167 o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví


Úmluva č. 171 o noční práci


Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti a zdraví při práci v dolech


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce


Úmluva č.182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce


Úmluva č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci


Úmluva týkající se národních osobních dokladů námořníků

Časté dotazy


1. a/ Dostal/a jsem mailem oznámení o výhře v loterii pořádané jednou z agentur OSN a mám zaslat své bankovní údaje, aby mi výhra mohla být vyplacena.

   b/ Přes email, Skype apod. mě kontaktoval/a americký/á nebo jiný/á zahraniční voják/expert/ka sloužící v misi OSN a žádá mě o půjčku, aby se mohl/a z mise vyplatit.

   c/ Dostal/a jsem oznámení, že jsem byl/a zařazen/a do užšího výběru pro zaměstnání v OSN a mám zaslat svá osobní data a peníze na poplatky související s výběrovým řízením.

Jak mám postupovat? Pozor na podvodnou komunikaci!

Organizace spojených národů má informace o množství podvodné komunikace, která je šířena e-mailem, přes internetové stránky, textové zprávy, ale i dříve preferovanými formami pro korespondenci jako je pošta nebo fax. Falešné zprávy chtějí vzbudit dojem, že byly přímo vydané OSN, nebo že jsou s OSN a jejími pracovníky nějak spojené. Často jde o snahu získat peníze nebo osobní údaje.

OSN upozorňuje veřejnost, že jméno světové organizace může být zneužito jednotlivci i organizovanými skupinami a doporučuje, aby lidé v případě jakýchkoli nejasností a pochyb brali v potaz následující fakta:

  • V řízeních o přijetí do zaměstnání nevyžaduje OSN žádné poplatky v průběhu celého procesu (podání žádosti, pohovor, zpracování žádosti, zacvičení apod.). Více informací (anglicky).
  • OSN nepožaduje bankovní informace ani žádné citlivé osobní údaje.
  • OSN nenabízí žádné výhry, ceny, fondy, certifikáty, bankovní karty, náhrady za internetové podvody, stipendia, nevyžaduje poplatky za schválení dovolené nebo za odchod do penze, ani nepořádá žádné loterijní hry.

OSN důrazně doporučuje příjemcům různých žádostí, aby k nim přistupovali s maximální obezřetností. Převod peněz nebo poskytnutí dat může vést k finanční ztrátě nebo krádeži osobních údajů, a to ve prospěchů těch, kteří podvodné nabídky posílají a zveřejňují. Oběti podvodů se případně musí obrátit na příslušné úřady na úrovni státu. Více informací (anglicky).

2. Potřebuji vědět, jestli Česká republika nebo jiný stát ratifikoval/a úmluvu/rezoluci xy OSN. Kde to mohu zjistit?

Informace o jednotlivých mezinárodních ujednáních přijatých na půdě OSN, tedy údaje o tom, kdy byly tyto dokumenty přijaty, které státy je ratifikovaly a kdy, a také plné texty příslušných dokumentů, najdete v United Nations Treaty Collection (UNTS).

3. Zajímá mě, na jaké téma bude zaměřen příští mezinárodní rok nebo kdy se připomínají některé mezinárodní/světové dny. Kde se to dozvím?

Témata mezinárodních dnů, týdnů, roků a dekád, stejně jako data, na která připadají mezinárodní dny, a všechny informace s těmito významnými daty související (tedy kdy a proč byly vyhlášeny atd.) najdete na webové stránce OSN v sekci Observances.

4. Domnívám se, že jednání úřadů či konkrétních osob v mé zemi porušuje má lidská práva. Chci svá práva hájit s podporou mezinárodní organizace. Nabízí mi OSN takovou možnost?

Jediný orgán OSN, k němuž se mohou obracet jednotlivci (soukromé osoby) ve věci ochrany lidských práv, je Rada pro lidská práva se sídlem v Ženevě. Musí být splněna podmínka, že stěžovatel/ka prokazatelně využil/a pro řešení své záležitosti všech možností, které mu/jí nabízí právní a soudní systém v jeho/její zemi. S Radou pro lidská práva je nutné komunikovat anglicky nebo francouzsky. Podrobné informace o postupu podání (anglicky).